Kennisdomein
Loopbaan

Dit kennisdomein bestaat vandaag slechts virtueel. De thema's die bij het kennisdomein Loopbaan thuishoren, worden vandaag behandeld door de medewerkers en huisartsen van het kennisdomein Praktijkorganisatie. 

Op dinsdag 13 november 2018 kunnen beginnende huisartsen terecht op de jaarlijkse Wegwijs voor starters van Domus Medica in de Thomas More Hogeschool in Mechelen. Deze infoavond geeft toelichting bij het sociaal statuut, verzekeringen, accreditering, associaties, vervangingen,… Naast deze infosessies konden de deelnemers een vakbeurs bezoeken. Klik hier om u in te schrijven