Opleidingen Verpleegkundige in de Huisartsenpraktijk (VIHP)

Universiteit Antwerpen

Wat?

Deze vorming leidt verpleegkundigen op voor de specifieke context van de huisartsenpraktijk. Hierin ondersteunt de verpleegkundige autonoom huisartsen bij het behandelen, begeleiden en verzorgen van de patiënten in de eerstelijn. De opleiding speelt proactief in op het veranderd zorglandschap.

Voor wie?

Je beschikt over een diploma van bachelor in de verpleegkunde. Enkele jaren werkervaring is aanbevolen.

Deze opleiding komt in aanmerking voor educatief verlof en de KMO-portefeuille.

Opleiding

Het studieprogramma telt 35 studiepunten met een studieomvang van 878 uur. Het programma bestaat uit 4 theoretische opleidingsonderdelen voor een totaal van 20 studiepunten en 1 praktijkgericht onderdeel van 15 studiepunten.

  1. Praktijkorganisatie en communicatie
  2. Gezondheid, preventie en patiënteducatie
  3. Doelgroep specifieke protocolzorg, zorgplanning, case management en integrated care binnen de context van cardio-vasculair risicomanagement, COPD en astma, diabetes en ouderengeneeskunde
  4. Geestelijke gezondheidszorg
  5. Klinische praktijk en intervisiemomenten

Doelstellingen

De opleiding 'verpleegkundige in de huisartsenpraktijk' vormt afgestudeerden die de huisartsen in de eerstelijnspraktijk ondersteunen. De verpleegkundige heeft hier een faciliterende en ondersteunende rol, met de focus op een efficiënte praktijkorganisatie.

De verpleegkundige in de huisartsenpraktijk richt zich tot de behandeling, verzorging en begeleiding van patiënten met brede gezondheidsvragen en/ of multimorbiditeit van zowel biologische, psychologische, sociale als existentiële aard. Deze verpleegkundigen worden actief en autonoom in de huisartsenpraktijk ingezet met verpleegkundige, klinische en organisatorische taken (cf. planning, organisatie huisartsenpraktijk, samenwerking met andere zorgprofessionals) in opdracht en samenwerking met de huisarts.

Onderwijsvorm

Het lesprogramma hanteert het principe van ‘begeleid zelfstandig studeren’, met aangepaste lesmomenten en diverse werkvormen, docenten en titularissen ondersteunen je bij dit proces.

In het studieprogramma vind je meer details over de onderwijsvorm per opleidingsonderdeel.  

Evaluatie en getuigschrift

De opleidingsonderdelen worden geëvalueerd door een combinatie van diverse  assessmentvormen  (schriftelijk en mondelinge evaluatie,  portfolio en syntheseproject) 

De studenten die de volledige opleiding volgen en gunstig geëvalueerd worden, ontvangen een getuigschrift van het postgraduaat verpleegkundige in de huisartsenpraktijk.

Meer informatie over de opleiding en de infomomenten: www.uantwerpen.be

Arteveldehogeschool Gent

Wat is het postgraduaat Verpleegkundige in de huisartsenpraktijk?

De eerste lijn is een zorglandschap in volle evolutie. Ook de huisartsenpraktijken vragen zich af hoe ze op de veranderende zorgvragen en de veranderende maatschappelijke context het best een antwoord kunnen bieden. De evolutie is duidelijk: in de toekomst zullen er minder huisartsen zijn, en dus stijgt de nood aan anders georganiseerde en beter ondersteunde praktijken. Als verpleegkundige kan je een essentiële rol opnemen in deze ondersteuning. Dit postgraduaat bereidt je hier op voor. 

In dit postgraduaat ligt de focus op preventie en op kwalitatieve begeleiding, educatie en coaching van patiënten met chronische aandoeningen en kwetsbare groepen in onze samenleving. Daarnaast geven we je inzichten en kennis mee om taken rond efficiënte organisatie van de praktijk, kwaliteit en (zorg)coördinatie op te nemen, in nauwe samenwerking met de huisarts en de andere aanwezige hulpverleners. In de stage kan je deze inzichten toepassen in de praktijk. 

Je leert hoe je binnen een huisartsenpraktijk evidence based en protocolair kan werken als verpleegkundige. Doorheen de lessen krijg je een brede kijk op de eerste lijn en de werking van een huisartsenpraktijk. Tijdens de stage die je loopt leer je de theorie te integreren in de praktijk en zo is deze opleiding het ideale startpunt om aan de slag te gaan in een huisartsenpraktijk, multidisciplinaire groepspraktijk of medisch huis. 

Praktisch

Dit postgraduaat duurt 1 jaar met 27 studiepunten. Je kan de opleiding dus volgen in 1 jaar. Je kan de opleiding ook spreiden over twee jaar. Je kan daarnaast ook losse modules volgen als bijscholing. De volgende editie gaat van start op 2 oktober 2019.   

Wanneer heb je les?
De lessen gaan wekelijks door op dinsdagnamiddag en –avond. 
De lessen starten om 13u30 en duren maximaal tot 20u30. 
Afwijkingen zijn mogelijk, maar worden op voorhand aangekondigd. 
Het stagetraject wordt individueel bekeken met cursist, stageplaats en coördinator. 

Waar heb je les? 
De lessen gaan wekelijks door op de Arteveldehogeschool, campus Kantienberg (Voetweg 66, 9000 Gent). 

Hoeveel kost dit postgraduaat? 
Het postgraduaat kost € 1900.  

Als je losse modules volgt of de opleiding spreidt, is het 80€ per studiepunt dat de module telt (zie programma waar je overzicht van modules en aantal studiepunten kan vinden). 

Dit postgraduaat: 

Wat zijn de toelatingsvoorwaarden? 
Je kan het postgraduaat volgen als je voldoet aan één van volgende toelatingsvoorwaarden: 

  • Je bent een bachelor / master verpleegkundige 
  • Je bent een vroedkundige afgestudeerd voor 1 oktober 2018 
  • Je bent een bachelor verpleegkundige in het laatste jaar van je bachelor opleiding

Meer informatie over de opleiding en de infoavond: www.arteveldehogeschool.be