Nieuws - Kringen

kringloket.jpg

Waarmee kunnen we je helpen?

Al je vragen betreffende kringwerking en -ondersteuning zijn welkom. Je kan zelf zoeken op de site; de zoekfunctie kan je hierbij helpen. We vullen de beschikbare informatie voortdurend verder aan. Vind je niet wat je nodig hebt dan kan je mailen, telefoneren of schrijven. We proberen je zo snel mogelijk een antwoord te geven.

Inhoud: Eerstelijnszones in Vlaanderen – roadmap voor huisartsenkringen - Domus Medica komt naar uw kring - Europese regelgeving E-health privacy (GDPR-regelgeving) - Herziening: LOK Gericht labo-onderzoek bij verdenking op schildklierlijden - Open praktijkendag op 30 september: inschrijvingen open! - Domus Medica ICT-dag op 14 oktober 2017 in Antwerpen - Volgende kringloket 19 september

De Vlaamse overheid wil de volgende jaren een performant en evenwichtig zorgmodel uitrollen. Om naar deze efficiënte zorg toe te werken, voorziet de eerstelijnsconferentie van 2017 aanpassingen en vernieuwingen in de organisatie van de zorg.

In een ‘oproep tot de vorming van eerstelijnszones’ roept Minister Vandeurzen de Samenwerkingsinitiatieven Eerstelijnsgezondheidszorg en de Lokale Multidisciplinaire Netwerken op om mee uitvoering te geven aan de conclusies van de eerstelijnsconferentie van 16 februari 2017. In een begeleidend document wordt de oproep nader omschreven. Voorstellen kunnen ingediend worden tot uiterlijk 31 december 2017.

De eerstelijnszorg, vertegenwoordigd door SEL GOAL (Samenwerkingsinitiatief in de Eerstelijnsgezondheidszorg Gezondheidsoverleg Arrondissement Leuven), heeft dinsdag 13 juni in Leuven een samenwerkingsovereenkomst getekend met een vijfentwingtal initiatieven uit de geestelijke gezondheidszorg van het Leuvense arrondissement.

Inhoud: Huisartsenkringen bezorgd over pilootprojecten geïntegreerde zorg - Aanvraag prioritaire zone door huisartsenkring: deadline 30 juni 2017 - Brochure LOK-aanbod Domus Medica - Opleiding Medisch-farmaceutisch overleg chronische nierinsufficiëntie: 22/9 - Geïntegreerde praktijkpremie: Domus Medica vraagt duidelijkheid - Volgende kringloket 26 september

De huisartsenkringen hebben deze week hun bezorgdheid geuit over de pilootprojecten chronische zorg aan minister De Block, minister Vandeurzen en de heer De Ridder (Riziv).

Inhoud: MFO Chronische nierinsufficiëntie organiseren? Domus Medica ondersteunt u - Veiligheidsprotocol voor huisartsen - Uniform zorgpad hartfalen in West-Vlaanderen - De HAK’s bij Minister Vandeurzen - Nieuw: LOK Zwangerschapsbegeleiding - Huisartsen gezocht voor LOK ‘Medische besliskunde’ - Verslag kringloket 16 mei – volgende kringloket 26 september

Patiënten met chronisch hartfalen hebben nood aan een intensieve en gespecialiseerde opvolging door zorgverleners in de thuissituatie én in het ziekenhuis. Dankzij een uniform ‘zorgpad chronisch hartfalen’ kunnen deze patiënten in de regio Zuid- en Midden-West-Vlaanderen voortaan rekenen op een gestroomlijnde en uniforme aanpak tussen deze zorgpartners.

Minister van Veiligheid en Binnenlandse zaken, Jan Jambon, zal de volgende weken werk maken van een omzendbrief aan de politiezones om het probleem van de agressie tegen huisartsen aan te pakken. Domus Medica drong hier reeds lang op aan bij de minister. Deze omzendbrief zal het overleg tussen de lokale huisartsenkring en de lokale politiezone verder faciliteren.

Uit een evaluatierapport van de Universiteit Gent en KU Leuven over Impulseo of het Impulsfonds blijkt dat het aantal huisartsarme zones blijft oplopen. Domus Medica werkte vanuit de expertengroep mee aan de studie en benadrukt de strategische rol van huisartsenkringen in de verfijning van de criteria voor huisartsarme zones. De huisartsenkringen moeten voor deze taak ook financieel ondersteund worden.