De Vlaamse overheid wil de volgende jaren een performant en evenwichtig zorgmodel uitrollen. Om naar deze efficiënte zorg toe te werken, voorziet de eerstelijnsconferentie van 2017 aanpassingen en vernieuwingen in de organisatie van de zorg.

Dit heeft implicaties op de praktijkorganisatie, op de huisartsenkring, op de samenwerking met andere huisartsenpraktijken en zorgverleners uit de eerste en tweede lijn, en op de samenwerking tussen huisartsenkringen en openbare besturen en welzijnsdiensten. Grijp dit moment aan om als huisartsenkring mee vorm te geven aan onze toekomstige beroepsbeoefening.

We moeten ons hierbij als huisartsen goed positioneren en onze grenzen bewaken. In deze roadmap leest u hoe de huisartsenkring werk maakt van een eerstelijnszone. Hou hierbij rekening met het 8-stappenplan. Iedere lokale situatie is anders: de roadmap voor huisartsenkringen is een algemene leidraad (met aanbevelingen en handige tips) waarin de huisartsenkring lokaal andere accenten kan leggen. Laat u bijstaan door Domus Medica (gert.merckx@domusmedica.be) en/of het LMN/(deel)SEL van je regio.


D'Hanis G, Merckx G, Gaethofs D, Borloo J, Li A, Van der Auwera K, Verschueren K, Messely I, Corteel S. Eerstelijnszones in Vlaanderen. Roadmap voor huisartsenkringen. Domus Medica, 2017.