Oproep tot deelname aan een studie over voorafgaande zorgplanning binnen de huisartsenpraktijk

Recente literatuur omtrent vroegtijdige of voorafgaande zorgplanning (VZP) omschrijft VZP als een proces waarbij patiënten samen met hun familie en zorgverleners praten over hun wensen en voorkeuren m.b.t. toekomstige zorg in de laatste levensfase. Het doel van deze gesprekken is ervoor te zorgen dat mensen zorg krijgen aan het levenseinde die in overeenstemming is met hun waarden en wensen, ook als ze niet meer zelf in staat zijn om medische beslissingen te nemen. De huisarts speelt een belangrijke rol bij het tijdig opstarten van dit proces. Zowel huisarts en patiënt kunnen hier echter nog beter in ondersteund worden, om zo de kans te verkleinen dat VZP pas ter sprake komt tijdens n.a.v. een medisch noodgeval of pas tijdens de terminale fase van de patiënt.

De onderzoeksgroep Zorg Rond het Levenseinde van de Vrije Universiteit Brussel en de Universiteit Gent starten in maart 2020 een grootschalige studie waarbij een interventie wordt getest die huisartsen en patiënten beter in staat moeten stellen om VZP-gesprekken te voeren. De interventie bestaat uit een state of the art training voor huisartsen in het voeren van VZP-gesprekken en een werkboekje voor patiënten om hen beter voor te bereiden op deze gesprekken. 

Hierbij hadden wij graag om uw medewerking aan dit onderzoek gevraagd. Huisartsen die interesse hebben om deel te nemen aan het onderzoek, kunnen mailen naar: julie.joseph.stevens@vub.be

Hoe zal de studie verlopen?

Voor deze studie worden de deelnemende huisartsen op willekeurige wijze (at random) in twee groepen verdeeld: 1) een interventiegroep en 2) een controlegroep ter vergelijking.

  1. Huisartsen in de interventiegroep ontvangen eerst gedurende twee sessies een korte training over VZP en hoe deze gesprekken op te starten. Na deze training zullen artsen in de interventiegroep gevraagd worden om gesprekken over VZP aan te gaan met 3 van hun patiënten met behulp van een gespreksgids en een werkboekje dat patiënten zullen ontvangen.
  2. Huisartsen in de controlegroep worden gevraagd om hun patiënten de standaardzorg te bieden. Na afloop van de studie krijgen huisartsen in de controlegroep eveneens de training en gespreksmaterialen ter beschikking.

In beide groepen zullen de deelnemende huisartsen gevraagd worden om een aantal vragenlijsten in te vullen op drie verschillende momenten: bij aanvang van de studie, 3 maanden na inclusie in de studie, en nogmaals 6 maanden na inclusie.

Waarom deelnemen?

Deze studie zal waardevolle evidentie opleveren over de effecten van VZP in de huisartsenpraktijk en over de effectiviteit van de tools die ontwikkeld werden om huisartsen en patiënten beter in staat te stellen deze gesprekken te voeren. Door dit proces van communicatie over de zorgwensen van de patiënt tijdig op te starten, zullen de beslissingen over de zorgverlening veel meer in overeenstemming zijn met de wensen van de patiënt, met positieve gevolgen voor de kwaliteit van zorg en kwaliteit van leven van de patiënten. Alle deelnemers ontvangen via hun deelname aan deze studie een training in VZP-communicatie (tijdens de studie dan wel na afloop van de studieperiode), alsook gespreksmaterialen die ondersteuning bieden tijdens deze gesprekken.

Meer weten? 

De onderzoekers staan te allen tijde bereid om bijkomende informatie aan te bieden over het onderzoek.

In het bijzonder vragen wij ook dat geïnteresseerde voorzitters van LOKgroepen of huisartsenkringen contact opnemen. Tijdens een vergadering van Uw LOKgroep of huisartsenkring kunnen de onderzoekers ter plaatse komen om de studie kort voor te stellen (10 minuten) en eventuele vragen te beantwoorden.

Bij interesse mag U ons contacteren:
Julie Stevens
Telefoon: 0470 89 05 27 / 02 477 49 33
Email: julie.joseph.stevens@vub.be