ECHTT heeft Expertise in Coaching van Huisartsen, Trajecten & Teams 

Stap voor stap helpt een ECHTT-coach om een adequate werkorganisatie te implementeren.

Dit concretiseert zich in het ontwikkelen van praktische know how, bevorderen en bewaken van communicatie, transparantie, evenwicht en management op elk terrein en in elke fase van de samenwerking. De focus ligt op het team en de samenwerking. De zorg om de individuele zorgverstrekker is evenzeer een bekommernis.

De meerwaarde van een praktijkcoach

Iemand van buitenaf inbrengen kan helpen : 

  • om ideeën te laten loskomen binnen de groep 
  • om tot actie over te gaan
  • om verborgen agenda’s ‘veilig’ op tafel te leggen
  • om op termijn tijd te winnen 

Praktisch 

ECHTT gaat enkel in op actief gestelde vragen.

Het aanbod van ECHTT wordt op maat van de aanvrager in meerdere sessies van cc. 2 uur gerealiseerd.

Kostprijs: 100 € per uur.

Verplaatsingskosten aan 0,40 euro per kilometer.

Informatie: www.ECHTT.be of info@ECHTT.be