De meeste uitgaven die je doet voor je onderneming geef je aan op je belastingbrief. Die beroepskosten kan je aftrekken van je omzet. Het resultaat is je netto-inkomen, waarop je wordt belast. Hoe meer kosten je maakt voor je zaak, hoe minder belastingen je betaalt. Welke kosten je precies kan inbrengen, vind je in dit overzicht.

MyRent

Sinds januari 2017 kunnen alle huurovereenkomsten (verhuur, onderhuur en overdracht van huur) online geregistreerd worden via de MyRent-software van de FOD Financiën (www.myrent.be). Dit geldt ook voor de eventuele bijlagen en de plaatsbeschrijvingen. Voordien was dit enkel mogelijk voor woninghuurovereenkomsten.

Heeft u vastgoed in uw vennootschap, dan is het mogelijk dat u geconfronteerd wordt met een aantal fiscale nadelen. Misschien denkt u dan ook om het vastgoed uit uw vennootschap te halen? Maar hoe kan u dit best regelen en wat zijn de fiscale gevolgen waarmee u best rekening houdt? Hierna bezorgen wij u een korte toelichting.

Heel wat vrijberoepsbeoefenaars werken samen met collega’s om kosten te delen (denk maar aan de kosten van een praktijkruimte, machines, de elektronische agenda,…). Afhankelijk van de wijze waarop die samenwerking vorm gegeven is (juridisch gestructureerd is), kan u mogelijks gebruik maken van een btw-vrijstelling die u toestaat om geen btw aan te rekenen op de aanrekening van deze kosten.

De btw-wetgeving voor zelfstandige groeperingen of kostendelende verenigingen was al een tijdje geleden aangepast, maar eind 2016 publiceerde de overheid een circulaire met alle praktische uitvoeringsmodaliteiten. We zetten de voorwaarden – waaronder een meldingsplicht voor 31 maart – voor u op een rij.

Met de eindejaarsfeesten in het vooruitzicht wilt u misschien uw trouwe partners of relaties verrassen met een eindejaarsgeschenk. Hoe worden dergelijke relatiegeschenken fiscaal behandeld? Kan u deze fiscaal aftrekken?

We hebben u in een eerder bericht reeds geïnformeerd over het standpunt van de Vlaamse Belastingdienst betreffende het schenken van een levensverzekering. In het verleden werd deze techniek vaak gebruikt als een efficiënt instrument om aan successieplanning te doen.

Particulieren die ‘snelle’ meerwaarden realiseren op beursgenoteerde aandelen en financiële afgeleiden, zijn op die meerwaarden belastbaar sinds 1 januari 2015. De meerwaarden zijn ‘snel’ gerealiseerd indien de aan- en verkoop gebeurt binnen een termijn van 6 maanden. Indien de verkoop gebeurt na 6 maanden dan is in de regel geen meerwaardebelasting verschuldigd, behoudens indien de fiscus een ‘speculatieve’ verrichting kan bewijzen.

De federale regering gaat vanaf 1 januari 2017 bedrijfswagens voor werknemers of bedrijfsleiders zwaarder belasten indien de werkgever of vennootschap ook de brandstofkosten draagt. De extra belasting komt ten laste van de werkgever of vennootschap. De werknemer of bedrijfsleider zal dus in 2017 geen lager nettoloon ontvangen door die extra belasting. Hierna geven we u een korte toelichting over de fiscale wijzigingen voor inkomstenjaar 2017.

Belgische rijksinwoners worden belast op hun wereldwijd inkomen. Ze moeten dan ook de inkomsten van een in het buitenland gelegen onroerend goed aangegeven in hun Belgische belastingaangifte. Een recente circulaire van 29 juni 2016 licht toe hoe dit moet gebeuren en hoe de zgn brutohuurwaarde mag worden bepaald.