Studie “Opnieuw aan het werk na burn-out”: huisartsen gezocht


Op de afdeling Omgeving en Gezondheid van KU Leuven startten we in samenwerking met het RIZIV een studie over hoe mensen die arbeidsongeschikt zijn omwille van burn-out het best kunnen ondersteund worden in hun terugkeer naar werk. Als huisarts kan je ertoe bijdragen dat deze studie waardevolle en nuttige informatie voor de praktijk oplevert.

Als huisarts ken je ongetwijfeld patiënten die afwezig zijn van het werk omwille van burn-out. Deze patiënten ondersteunen en de juiste adviezen geven is niet altijd eenvoudig. Ook het voorbereiden van de werkhervatting kan complex zijn omdat er vaak overleg nodig is tussen actoren uit zowel de curatieve sector als uit  het werkveld.

Om te voorkomen dat burn-out bij deze patiënten leidt tot langdurige afwezigheid van het werk, ontwikkelden we aan de KU Leuven een zorgpad. Dit zorgpad kan  als leidraad kan dienen voor de patiënt zelf én de betrokken zorgverleners.

Het zorgpad dat we ontwikkelden, willen we in de praktijk uittesten om na te gaan of mensen die het zorgpad ontvangen sneller terugkeren naar het werk vergeleken met mensen die het zorgpad niet ontvangen.


Wat kan jij als huisarts doen?

Als huisarts kan je je opgeven om deel te nemen aan onze geclusterde en gerandomiseerde studie. Concreet wordt er van jou dan verwacht dat je gedurende ongeveer een jaar 4 à 5 patiënten met burn-out includeert in de studie. Tijdens het verloop van de studie vragen we je om deze patiënten 4 maal op consultatie te zien.


Wij bezorgen deelnemende patiënten rechtstreeks elektronische vragenlijsten zodat de werkbelasting voor jou als huisarts beperkt blijft. Bovendien krijg je als deelnemende huisarts een billijke vergoeding.


Je wil meer informatie?

Meer informatie over de studie vind je op de website www.werkenburnout.be.


Je hebt interesse om deel te nemen?

Meld je aan om deel te nemen aan de studie via de website www.werkenburnout.be of stuur een mailtje naar werkenburnout@kuleuven.be. Wij zullen je vervolgens contacteren om je meer informatie te geven rond het onderzoeksprotocol, inclusiecriteria, ethische en wettelijke aspecten etc.