Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen 2019 Extra editie - Lesdag 4

27 apr
Datum
27 april 2019 09:00 – 16:00Toevoegen aan kalender 2019-04-27 07:00:00 2019-04-27 14:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
In samenwerking met Domus Medica
Adres

Vormingscentrum Guislain vzw
Jozef Guislainstraat 43
9000 Gent
België

bekijk in Google Maps
Prijs
€600 (€450 voor aso's en haio's)
Accreditatie
Accreditering Ethiek & economie wordt aangevraagd.
Inschrijven voor deze activiteit

Palliatieve zorg komt binnen de opleiding geneeskunde maar beperkt aan bod. Daardoor staan artsen die in aanraking komen met palliatieve patiënten, mogelijk met levenseindevragen, voor een grote uitdaging. Het verwerven van de noodzakelijke en specifieke kennis en vaardigheden over palliatieve zorg is geen evidentie. De Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen komt aan deze uitdagingen tegemoet. 

De Basisopleiding werd ontwikkeld door het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg. De opleiding werd hierna op punt gesteld door de Werkgroep Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen en in Vlaanderen uitgerold door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw. Sindsdien wordt de Basisopleiding jaarlijks roterend georganiseerd in de Vlaamse provincies. Vanwege de grote belangstelling, waarbij de vraag het aanbod overstijgt, organiseert de Federatie in het voorjaar van 2019 een extra editie. 

Inhoud & leerdoelstellingen 

Tijdens de opleiding komen de volgende thema’s aan bod: begrippenkader en organisatie palliatieve zorg, pijnbestrijding, symptoomcontrole, psychosociale en existentiële zorg, communicatie in palliatieve zorgsituaties en medisch begeleid sterven (palliatieve sedatie en euthanasie). 

Leerdoelstellingen: 

Na het volgen van de opleiding kent u de basisprincipes van palliatieve zorg en kan u deze toepassen. U kent de organisatie van palliatieve zorg in Vlaanderen, en de betrokken zorgverleners. U kan patiënten met palliatieve zorgbehoeften identificeren, en bepalen wanneer u van curatie moet overgaan naar palliatieve en terminale zorg. U kan een goede pijnbestrijding en symptoomcontrole (nausea en braken, constipatie, dyspnoe, delier, …) opstarten en opvolgen, en kent de meest voorkomende urgenties. U kan op gepaste wijze communiceren over de diagnose, prognose en behandelmogelijkheden. Daarbij kan u de zin(loosheid) van behandeling(en) met de patiënt en familie bespreken, evenals het niet toepassen of stopzetten van behandeling(en). U kan vroegtijdige zorgplanning opstarten en documenteren door middel van de wilsverklaringen en de ‘niet reanimeren’ verklaring. U krijgt inzicht en kan een antwoord bieden op psychosociale en existentiële zorgen en vragen van patiënten en hun families. Tijdens de opleiding ontwikkelt u een gepaste zorgattitude, met oog voor interdisciplinaire samenwerking en 'zorgcontinuïteit'. 

De inhoud wordt aangereikt door experten met jarenlange klinische ervaring. Naast kennisoverdracht wordt er ingezet op interactieve werkvormen zoals oefeningen, casusbesprekingen, vraagstelling en uitwisseling. 

Praktische informatie 

Data: Zes zaterdagen van 9 tot 16 uur, met onthaal vanaf 8.30 uur. 

 • Lesdag 1: zaterdag 26 januari 2019
 • Lesdag 2: zaterdag 23 februari 2019
 • Lesdag 3: zaterdag 23 maart 2019
 • Lesdag 4: zaterdag 27 april 2019 
 • Lesdag 5: zaterdag 18 mei 2019 
 • Lesdag 6: zaterdag 15 juni 2019 

Locatie: Vormingscentrum Guislain vzw, Jozef Guislainstraat 43, 9000 Gent – Seminarielokaal. 

Doelgroep: De opleiding richt zich tot huisartsen en specialisten die hun basiskennis en vaardigheden palliatieve zorg willen verruimen. 

Deelnameprijs: 600,- €, inclusief broodjeslunch, drank, een digitaal leerplatform en studiemateriaal. 450,- €, voor specialisten en huisartsen in opleiding (ASO en HAIO).

U kan van het reductietarief genieten door een code aan te vragen via e-mail: info@palliatief.be, met vermelding van uw werkplaats en de titel van de opleiding. 

Accreditering: Accreditering Ethiek & economie wordt aangevraagd. 

Attestering: Na deelname ontvangt u een certificaat met de gevolgde lesdagen, uitgereikt door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw. Dit certificaat geeft automatisch toegang tot het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen; hiervoor aanmelden is reeds mogelijk. 

Inschrijving: Inschrijven kan via het Webplatform, na het aanmaken van een account. 

Als u problemen ondervindt, neem dan contact via telefoon: 02/255 30 40 of mail: info@palliatief.be. Dan brengen wij uw inschrijving voor u in orde. 

Informatie: Voor informatie kan u terecht bij de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen vzw bij Nathalie Fobe, mail: nathalie.fobe@palliatief.be, tel. 02/255 30 42. 

Werkgroep 

 • Dr. Gert Huysmans
 • Paul Vanden Berghe
 • PhD. Prof. dr. Johan Menten 
 • Prof. dr. Johan Wens
 • Prof. dr. Jan De Lepeleire
 • Dr. Peter Demeulenaere 
 • Dr. Martine De Laat
 • Dr. Noël Derycke
 • Dr. Lucas Ceulemans 

Programma

Dag 1 – 26 januari 2019 – Begrippenkader en organisatie Palliatieve zorg in Vlaanderen 

Historiek, begrippenkader, aanbod palliatieve zorg in Vlaanderen – van cure naar care en terminale zorg met aandacht voor o.m. complexiteit van het levenseinde en zorgtrajecten. 

Bevestigde sprekers: dr. Griet Verhelst en prof. dr. Johan Menten 

Dag 2 – 23 februari 2019 – Pijnbestrijding 

Maligne pijn – Assessment (tools) – behandeling met bijzondere aandacht voor opioïden – introductie neuropathische pijn, viscerale pijn en botpijn. 

Bevestigde sprekers: Dr. Martine De Laat en dr. Niek Vervaeck 

Dag 3 – 23 maart 2019 – Symptoomcontrole 

Gastro-intestinale symptomen – respiratoire symptomen – delier – urgenties – symptomen terminale fase. 

Bevestigde sprekers: dr. Peter Demeulenaere en dr. Martine De Laat 

Dag 4 – 27 april 2019 – Psychosociale en spirituele zorg 

Inleidende begrippen psychosociale en spirituele aspecten – angst en depressie – spiritualiteit en zingeving – assessment met tools – management. 

Bevestigde sprekers: prof. dr. Jo lisaerde, mevrouw Maartje Wils 

Dag 5 – 18 mei 2019 – Vroegtijdige zorgplanning en communicatie 

Vroegtijdige zorgplanning (achtergrond, doelstellingen, triggers, praktijk) – communicatie in de palliatieve fase (stopzetten behandeling, …). 

Bevestigde sprekers: dr. Peter Pype en dr. Fien Mertens 

Dag 6 – 15 juni 2019 – Medisch begeleid sterven 

Palliatieve sedatie en euthanasie – Voorwaarden, indicaties, uitvoering, communicatie, wetgevend kader.