Consensusvergadering; Het rationeel gebruik van de opioïden bij chronische pijn

06 dec
Datum
6 december 2018 08:30 – 17:00Toevoegen aan kalender 2018-12-06 07:30:00 2018-12-06 16:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

Auditorium Lippens - Koninklijke Bibliotheek
Keizerslaan 2
1000 Brussel
België

bekijk in Google Maps
Prijs
Gratis
Accreditatie
Werd aangevraagd

Het Comité voor de evaluatie van de medische praktijk inzake geneesmiddelen nodigt u van harte uit op de consensusvergadering* rond het thema “Het rationeel gebruik van de opioïden bij chronische pijn”.

Deze consensusvergadering vindt plaats op donderdag 6 december 2018, start om 8.30 u en eindigt rond 17 u. Het programma volgt als bijlage.

U kunt zich inschrijven door ons uw volledig ingevuld inschrijvingsformulier te bezorgen voor 21 november 2018. Dat inschrijvingsformulier is op aanvraag te verkrijgen bij ons secretariaat:

 • via e-mail: consensus@riziv.fgov.be
 • per brief: RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING -  Dienst voor geneeskundige verzorging - Directie farmaceutisch Beleid - de heer Herman Beyers - Tervurenlaan 211 - 1150 Brussel

Uw inschrijving wordt pas definitief nadat u van ons een bevestiging (via post of email) hebt ontvangen.

Het aantal plaatsen is beperkt tot 200.

De deelname aan deze consensusvergadering is gratis.

De accreditering (rubriek “ethiek en economie”) en de voortgezette opleiding ziekenhuisapothekers (module 3) worden aangevraagd.

(Voorlopig) WETENSCHAPPELIJK PROGRAMMA

 • 08u30 Onthaal
 • 09u15 Inleiding - Dr. Michel Vermeylen, Voorzitter van het Comité voor de evaluatie van de medischepraktijk inzake geneesmiddelen
 • 09u20 Toespraak - Vertegenwoordiger van mevrouw Maggie De Block, Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
 • 09u30 Methodologie van de consensusvergaderingen - Prof. Guy Hans, UA, Voorzitter van het Organisatiecomité
 • 09u40 Methodologie van het bibliografisch onderzoek en kritische bedenkingen - Bibliografiegroep (*)
 • 09u50 Cijfers over de terugbetaling van de opioïden - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle RIZIV

1. Algemene inleiding

 • 10u10 Commentaar van de deskundige - Prof. Bart Morlion, KUL
 • 10u45 Discussie
 • 10u55 Pauze

2. Doeltreffendheid van de opioïden

 • 11u15 Samenvatting van het bibliografisch onderzoek - Bibliografiegroep (*)
 • 11u30 Commentaar van de deskundige - (Spreker nog niet bekend)
 • 11u55 Discussie

3. Ongewenste effecten en contra-indicaties van de opioïden

 • 12u10 Samenvatting van het bibliografisch onderzoek - Bibliografiegroep (*)
 • 12u25 Commentaar van de deskundige - Prof. Bernard Le Polain de Waroux, UCL
 • 12u50 Discussie
 • 13u05 Lunch

4. Specifieke patiëntenpopulaties

 • 14u00 Samenvatting van het bibliografisch onderzoek - Bibliografiegroep (*)
 • 14u15 Commentaar van de deskundige - Apr. Liesbeth Decoutere, Jessa Ziekenhuis Hasselt
 • 14u40 Discussie

5. Opvolging, rotatie en deprescribing van opioïden

 • 14u55 Samenvatting van het bibliografisch onderzoek - Bibliografiegroep (*)
 • 15u10 Commentaar van de deskundige - Prof. Marie-Elisabeth Faymonville, ULg
 • 15u35 Discussie
 • 15u50 Pauze

6. Preventie, detectie en behandeling van opioïdenmisbruik

 • 16u10 Samenvatting van het bibliografisch onderzoek - Bibliografiegroep (*)
 • 16u25 Commentaar van de deskundige - Prof. Geert Dom, UA
 • 16u50 Discussie
 • 17u00 Einde
 • 18u30 Vergadering van de jury

(*) Bibliografiegroep: BCFI/CBIP + Leescomité (André Crismer (ULg), Erwin Crombez (Ugent), Ellen Van Leeuwen (Ugent), Alain Van Meerhaeghe (CHU Charleroi))