Doelgerichte zorg in de Eerste Lijn: beter CLEVER dan SMART

17 sep
Datum
17 september 2019 09:00 – 16:30Toevoegen aan kalender 2019-09-17 07:00:00 2019-09-17 14:30:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

Campus Kantienberg
Voetweg 6
9000 Gent
België

bekijk in Google Maps
Prijs
130 euro (incl. boek, syllabus en catering)
Inschrijven voor deze activiteit

De gezondheidszorg staat voor grote uitdagingen: de toename van het aantal chronische aandoeningen, een stijging van de multimorbiditeit én de gezondheidskloof. Een geïntegreerde, doelgerichte zorg in de eerste lijn met het oog op het verbeteren van de levenskwaliteit van het individu kan daarop een antwoord zijn. Maar hoe kom je te weten wat voor de persoon met een zorg- en ondersteuningsnood belangrijk is en hoe kan je daar als hulpverlener rekening mee houden?

Onderzoekers van de Arteveldehogeschool ontwikkelden een tool die de omschakeling  van een  ziekte-georiënteerde zorg (problem-oriented care) naar een zorg die vertrekt vanuit doelstellingen van de persoon (goal-oriented care) faciliteert: het CLEVER protocol. Deze tool helpt de persoon met de zorg- en ondersteuningsnood en de hulpverlener de doelen van de persoon helder te krijgen. Zo wordt de regie bij de persoon zelf gelegd.

Deze studiedag brengt verslag van het onderzoek van de afgelopen twee jaar aan de Arteveldehogeschool.

Wanneer?

dinsdag 17 september 2019
van 9 uur tot 16.30 uur

(onthaal vanaf 8u45)

Waar?

Campus Kantienberg
Voetweg 66, 9000 Gent

Inschrijvingsgeld

130 euro
(incl. boek, syllabus en catering)

Betaling via KMO-portefeuille is mogelijk

Programma

8u45 Onthaal met koffie
9u00 Verwelkoming
9u00

Plenaire lezingen:

 • Mijn verhaal: ervaringen van een persoon met een chronische zorg- en ondersteuningsnood
  Dhr. Dirk Cottyn

Dhr. Dirk Cottyn komt getuigen over het leven met een chronische aandoening. In de behandeling en de zorg die hij aangeboden kreeg lag de nadruk vaak op wat hij niet meer kon en welke behandeling daarvoor het meest geschikt zou zijn. Hij ervoer echter dat de oplossing voor zijn probleem niet ligt in de negatieve benadering (‘wat kan ik niet meer’),maar in de positieve benadering ‘wat kan ik wel nog en welke activiteiten zijn betekenisvol voor mij’. Dit verhaal vormt de rode draad doorheen deze studiedag waarbij betekenisvolle activiteiten centraal staan in het zoeken naar oplossingen voor mensen met een chronische zorgnood.

 • Uitdagingen voor de gezondheids- en welzijnswerkers in de Eerste Lijn
  Prof. Dr. Roy Remmen, hoogleraar huisartsengeneeskunde, Universiteit Antwerpen en Hoofdpromotor Academie voor de Eerste Lijn, KBS

Prof. Dr. Roy Remmen is huisarts en wordt steeds vaker geconfronteerd met zorgvragen van personen met chronische aandoeningen met multimorbiditeit. Hij ervaart hierbij dat deze personen niet langer gebaat zijn bij de klassieke evidence based richtlijnen die meestal focussen op één duidelijk afgebakend ziektebeeld. Er is nood aan een verschuiving naar doelgerichte zorg waarbij interdisciplinair samenwerken en zelfmanagement van de persoon centraal staan.  Hij is daarnaast hoogleraar aan de vakgroep huisartsengeneeskunde aan de universiteit Antwerpen en hoofdpromotor van de Academie van de Eerste Lijn. Hij schetst vanuit een ervarings- en onderzoeksperspectief het belang van de verschuiving van probleem-georiënteerde naar doel-georiënteerde zorg in de Eerste Lijn.

 • Antwoorden vanuit de overheid en VIVEL op het veranderende zorglandschap in de Eerste Lijn
  Dr. Caroline Verlinde, directeur Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (VIVEL) en Adjunct-Kabinetschef Zorg, Ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Dr. Caroline Verlinde was Adjunct kabinetschef in het ministerie van Minister Van Deurzen en is op heden directeur van het Vlaams Instituut Voor de Eerste Lijn (VIVEL). Ze stond mee aan de wieg van de hervorming van de eerstelijnszorg in Vlaanderen waarbij participatie van de burger en de professional centraal staan. Het oprichten van eerstelijnszones, regionale zorgzones, zorgraden, het ondersteunen van de zorgcapaciteit en de uitbouw van een geïntegreerd breed onthaal zijn slechts enkele van de projecten die de laatste jaren gerealiseerd werden. Hoe deze reorganisatie van de Eerste Lijn tegemoet komt aan de doelgerichte, geïntegreerde en integrale zorg, staat in de lezing centraal.     

 • CLEVER doelen bepalen, betekenisvolle activiteiten als sleutel in de doelgerichte zorg
  Prof. dr. Dominique Van de Velde, Prof. dr. Patricia De Vriendt, Mevr. Vanessa Gauwe, onderzoekers Arteveldehogeschool

Meer regie geven aan de persoon met een zorgnood houdt in dat hij of zij zelf persoonlijke doelen bepaalt. De praktijk leert echter dat doelen bepalen niet zo evident is en dat ondersteuning nodig is. De onderzoekers van de Arteveldehogeschool hebben een protocol ontwikkeld dat hieraan tegemoet komt. Vertrekkend vanuit een gesprek omtrent de daginvulling wordt samen met de persoon gezocht naar relevante en haalbare doelen. De doelen worden geformuleerd aan de hand van betekenisvolle activiteiten en worden gekenmerkt door een aantal sleutelconcepten: de Context waarin de persoon leeft, zijn Levensverhaal, de Emoties die hij hierbij ervaart,de Vaste waarden die hij hieraan toekent, de mate van zijn Engagement en de Relevantie, kortweg CLEVER.

11u00 Pauze
11u30

3 parallelle workshopsessies

 • Workshop A: Doelen bepalen in de Eerste Lijn, hands-on training met het CLEVER-protocol
  Prof dr Patricia De Vriendt, Prof dr Dominique Van de Velde, Mike Jarrey, onderzoekers Arteveldehogeschool

In deze interactieve workshop wordt dieper ingegaan op het CLEVER-protocol. Het protocol bestaat uit vijf stappen die focussen op de betekenisvolle activiteiten van de persoon: (1) inventariseren van de relevante activiteiten, (2) bepalen van de vijf belangrijkste activiteiten, (3) selecteren van één activiteit, (4) analyseren van de activiteit volgens de vorm en de betekenis en (5) gezamenlijk beschrijven van het CLEVER doel. In deze workshop worden deze vijf stappen besproken, toegelicht en ingeoefend.  

 • Workshop B: Het belang van een interdisciplinaire samenwerking in doelgerichte zorg
  Prof. dr. Peter Pype, Universiteit Gent vakgroep, mevr. Greet Steyaert, onderzoeker Arteveldehogeschool

In deze interactieve workshop wordt ingaan op het belang van interdisciplinair werken in de Eerste Lijn bij personen met een complexe en chronische zorgnood.  Vertrekkend vanuit een heel concreet CLEVER-voorbeeld wordt dieper ingegaan op de noodzaak om een complex probleem op een interdisciplinaire manier aan te pakken. Er wordt een antwoord geformuleerd op de vraag hoe de geprioriteerde doelen de basis kunnen vormen voor een interdisciplinair zorgplan. Tevens wordt ingegaan op de noodzakelijke randvoorwaarden vanuit de organisatie en het beleid.

 • Workshop C: Gesprekstechnieken in doelgerichte zorg
  Mevr. Vanessa Gauwe, Mevr. Liesbeth Ryssen, onderzoekers Arteveldehogeschool

Doelen bepalen vanuit het perspectief van betekenisvolle activiteiten vereist een dynamische en open aanpak. In deze workshop worden tips en tricks aangeboden om een gesprek te voeren met de persoon zodat doelen gemakkelijk kunnen gedetecteerd en geanalyseerd worden.

11u30 Workshopsessie 1
12u45 Lunch met broodjes
13u30 Workshopsessie 2
14u45 Pauze
15u15 Workshopsessie 3
16u30 Einde van de studiedag