Inwooncursus 2015: Programma en presentaties

Zaterdag 11 april 2015 - DENK-dag 1: ‘Ik, de huisarts’
09.00-13.00 uur

Zondag 12 april - DOE-dag 1
09.00-13.00 uur
Keuze uit 1 sessie van 4 uur of een carrousel van 12 korte workshops van 20 minuten.

 1. Schitterend communiceren: briljant?! - Luc Debaene
 2. ‘Gastropedia’: over grote maagproblemen van kleine mensen - Myriam Van Winckel
 3. Geriatrie: zilver of (g)oud? - Katrien Mulkens
 4. Carrousel met o.a. stemvorkproeven, sonderen, verschillende oogonderzoeken, voetonderzoek, speuren naar scoliosen, referentiepunten voor infiltraties,…
  • Evenwichtstesten
  • Gezichtsveldonderzoek
  • Cerumen verwijderen
  • EA-index
  • Fluoresceine
  • Urine sondage
  • Voetonderzoek
  • Scoliometer
  • Coagucheck
  • Hallpick Dick test
  • Gehoortesten en stemvorkproef
  • Schouderonderzoek

Maandag 13 april - DENK-dag 2: ‘Ik, in onze praktijk’
9.00-13.00 uur

20.00-21.00 uur

Dinsdag 14 april - DOE-dag 2
10.00-13.00 uur
Keuze uit 1 doorlopende sessie van 3 uur of een 2 traditionele sessies van 90 minuten.

Parallelsessie van 3 uur

 1. EKG of ECG? Wie ‘piek’-ert daarover? - Emile Keyser
 2. Uitblazen… of puffen na hard werken - Ellie Oostveen
 3. Het kantoor door het raam bekeken (‘Office’ by ‘Windows’) - Bavo Kennis

Parallelsessies van 90 minuten

 1. Staying alive, and up to date - Walter Renier
 2. Het preventieplan-plan - Stefan Teughels
 3. Personeel: onbetaalbaar? - Domus Medica, Echtt en SD Worx
 4. Cebam, open u! - Johan Wens

Woensdag 15 april - DENK-dag 3: ‘Ik, in onze omgeving’
09.00-13.00 uur

Donderdag 16 april - DOE-dag 3
09.00-10.30 uur

Parallelsessies van 90 minuten

 1. Wat niet weet, niet deert… - An-Marie Forier
 2. ‘Multi-culti’…een maatschappelijke rijkdom… - An Janssen
 3. Zo licht als een veertje - Anke Thoen, Charlotte Haarsma
 4. ASSIST – FAQ? - Rita Verrando
 5. Hier rookt men niet… - Luc Paelman

11.00-13.00 uur

Zaterdag 11 april 2015

Welkom!
Johan Wens en Emmanuel Samyn

Hoe weet je wat je niet weet?
Peter Van Petegem
Wie weet wat hij niet weet, weet het meest. 
We overlopen in deze korte didactische lezing hoe we onze blinde vlekken in medische kennis zichtbaar maken. Zijn er andere manieren dan een confronterende toets?

Hoe vind je wat je niet weet?
Dirk Ramaekers
Wie zoekt die vindt. Maar waar beginnen we te zoeken? En zijn de moderne middelen wel degelijk ‘hulp’-middelen om gericht op zoek te gaan naar de juiste informatie? 
Dirk Ramaekers is onze gids en leidt ons doorheen het informatiebos waar we soms de bomen niet zien staan.

‘Ik quiz t het’
Lenie Jacobs - Emmanuel Samyn - Johan Wens
Een leerrijke quiz zonder prijzen. De vragen komen uit recente huisartsenliteratuur, dat verklappen we nu al. Maar voor de antwoorden zal je moeten wachten… Nadien zijn er dan weer 25 blinde vlekken minder en is er één grote winnaar...

Zondag 12 april 2015

Schitterend communiceren: briljant?!
Luc Debaene
Communicatie heeft net als een briljant dermate veel facetten dat we er een hele voormiddag aan willen besteden. De ruwe theoretische kaders van communiceren met ‘moeilijke patiënten’, een ‘slechtnieuwsgesprek’ of het correct durven ‘neen zeggen’ worden via rollenspel en andere oefeningen gepolijst tot schitterende methodieken voor dagelijks gebruik.

‘Gastropedia’: over grote maag-darmproblemen van kleine mensen.
Myriam Van Winckel
‘Input’ en ‘output’, daar gaat het over in de gastro-enterologie. Bij kinderen durft daar nog wel eens een storing te zijn. Wordt die voeding wel goed verdragen? Kan die melk wel? Wanneer andere voeding? En zijn die keutels normaal? 
Als ook jij de indruk hebt meer vragen te hebben dan antwoorden over de maagdamtractus bij kinderen, dan is deze sessie zeker voor jou. 
Prof. Myriam Van Winckel staat borg voor inzicht in zowel de grote thema’s als de kleine praktische vragen.

Geriatrie: zilver of (g)oud?
Katrien Mulkens
In onze zilveren editie willen we uitvoerig aandacht geven aan een verouderende maatschappij. Vrijwel altijd heeft een geriatrische patiënt meerdere problemen, soms is een oplossing voor het ene probleem een luxerende factor voor het andere. In deze lange workshop bieden wij jullie de kans om uitgebreid stil te staan bij de verschillende facetten in onze zorg voor de bejaarden waarbij multimorbiditeit en resterende functionaliteit alle aandacht vragen.

De carrousel.
Geen zin in een lange sessie? Dan spelen we hier kort op de bal. 
We stappen in de carrousel voor twaalf korte ritjes. Telkens wordt in een kleine groep een of andere vaardigheid belicht: als update, om een praktische techniek uit de vergeethoek te halen, om tips & tricks uit te wisselen. 
We oefenen onder andere de oude getrouwe stemvorkproeven, het sonderen, verschillende oogonderzoeken, het voetonderzoek, we leren speuren naar scoliosen en referentiepunten voor infiltraties… 
Een uitdaging wordt alvast het uitvoeren van evenwichtstesten op onze draaimolen, maar voor wie het te lastig wordt, volgt meteen daarna het Epley-manoeuvre… 
Instappen, oefenen en luisteren naar het tijdsignaal…

Maandag 13 april 2015

Dokteren met kwaliteit.
Michel Creemers
Leveren we allemaal geen vanzelfsprekende kwaliteit? Als onze patiënt tevreden is, dan zegt dat toch genoeg. Is er dan wel nood aan kwaliteitszorg binnen de praktijk? Hoe kunnen we dit realiseren en meten zonder hiervoor nog eens enkele uren extra uit te vinden? Bestaat er een kwaliteitshandboek voor ‘dummies’ voor wie af en toe een stapje wil zetten in kwaliteitsmanagement?
Na deze korte lezing heb je een antwoord op al deze vragen.

Leren van en werken met elkaar.
Sabine de Weirdt
Dagelijkse contacten met andere zorgverleners kunnen aangename leermomenten zijn. Ervaringen van anderen kunnen ons erg verrijken, maar soms leveren deze contacten ook spannende ervaringen op die de productiviteit in de praktijk negatief kunnen beïnvloeden.
Leren is meer dan ‘afkijken en nadoen’… We leren in deze sessie hoe samenwerken vruchtbare leerervaringen kan opleveren.

Kwaliteit op de keper beschouwd.
Michel Cremers, Sabine de Weirdt, Lenie Jacobs, Emmanuel Samyn, Johan Wens
Met de bouwstenen uit beide vorige lezingen gaan we in groepen aan de slag. Nadien is tijd geen excuus meer en krijgt enkel kwaliteit nog prioriteit.

Cultuursensitieve communicatie.
Winny Ang
Babylonische spraakverwarring overkomt ieder van ons regelmatig, zelfs als we met iemand van onze eigen taal en cultuur praten. Wat moet er dan niet gebeuren als we elkaars taal of cultuur niet verstaan of kennen?  Dat kan tot hilarische en/of schrijnende toestanden leiden. Collega Winny Ang komt ons een lezing geven over hoe we daarmee kunnen omgaan, vooral in de hulpverlening : ‘interculturele communicatie’ is de code.

Dinsdag 14 april 2015

EKG of ECG? Wie ‘piek’-ert daarover?
Emile Keyzer
Waarom zeggen velen ‘EKG’ terwijl ze ‘ECG’ schrijven? 
Wellicht is dit uw enige vraag die onbeantwoord blijft in deze lange werksessie. We nemen rustig de tijd om de systematiek van het ECG-lezen opnieuw in te oefenen en wegwijs te geraken in de P-, QRS- en T-pieken met huisartsrelevante ECG’s.

Achtergrondinformatie: ECG Pedia

Uitblazen… of puffen na hard werken.
Ellie Van Oostveen
Wie deze werkwinkel kiest, kan een voormiddag ‘uitblazen’, maar dan wel letterlijk. Heb je nog weinig ervaring met spirometrie, of wil je jouw kunde nog eens bijwerken, dan is deze drie uur durende actieve sessie iets voor jou. Ellie Oostveen kadert de begrippen, stimuleert om zelf te blazen en becommentarieert de courantste curves van obstructieve en restrictieve pathologie.

Het kantoor door het raam bekeken (‘Office’ by ‘Windows’).
Bavo Kennis
Elke dag gebruiken we de MS Officeprogramma’s, of toch een klein stukje van hun mogelijkheden die zich spontaan aan ons presenteerden. Deze programma’s worden zelden ‘optimaal’ gebruikt in al hun facetten. In deze sessie verkennen we verschillende programma’s met de bril op van ‘taakmanagement’ en ‘tijdsmanagement’. Of hoe de computer ons nog beter kan ondersteunen…

Staying alive, and up-to-date.
Walter Renier
Voor wie het zich net niet meer perfect voor de geest kan halen, of het niet genoeg meer in de vingers heeft… Ooit kan deze workshop reanimatie en gebruik van AED een medemens het leven redden.

Achtergrondinformatie: Reanimatie met AED

Het preventieplan-plan
Stefan Teughels
Maakt u ook wel eens het voornemen: ‘als ik eens meer tijd heb dan werk ik aan het GMD plus’: eindelijk een vergoeding voor wat we doen... Alleen… die ‘eens meer tijd’ komt blijkbaar niet en wordt nu zomaar aangeboden. Tijd dus voor een actief ‘plan van aanpak’ ten behoeve van een structureel evidence-based preventieaanbod in de praktijk.

Personeel: onbetaalbaar?
Domus Medica, Echtt, SD Worx
Wie van ons droomt er niet van om minder ‘tussendoortaken’ te moeten doen en toch een goed inkomen te houden? De vragen over het delegeren van taken en het aanwerven van personeel vormen vaak een hoge drempel. In deze workshop verkennen we mythes en vragen hierover en zoeken we in welke betekenis personeel ‘onbetaalbaar’ is.

Cebam, open u!
Johan Wens
Je kent wellicht dat gevoel: weten waar je doel ligt, maar het toch niet kunnen bereiken… CEBAM is een begrip, iedereen praat erover, je weet dat daar de bron is van ‘evidence based’ kennis . Maar de weg ernaartoe gaat over log-ins en paswoorden, wat een belemmering kan zijn. Eens deze kaap gerond opent zich nochtans een nieuwe wereld. In deze sessie nemen we je bij de hand en gaan we samen binnen in CEBAM…

Achtergrondinformatie: CEBAM - CDLH

Woensdag 15 april

Huisartsgeneeskunde in een multidisciplinair perspectief.
Ri De Ridder
Zorg voor mensen wordt meer en meer complexe zorg… Als arts wordt van je verwacht dat je veel voorkennis hebt, zowel wetenschappelijk als persoonlijk. Geïndividualiseerde zorg vraagt meer dan ooit samenwerking binnen de eerste lijn, en met de tweede en derde lijn. Vandaag is dat nog geen routine, maar er wordt hard gewerkt aan een toekomstgericht en geïntegreerd gezondheidsmodel waarin de huisarts meer dan ooit een centrale plaats krijgt. Een toekomstgericht verhaal door beleidsmakers van vandaag.

Huisartsgeneeskunde in een maatschappelijk perspectief.
Herman Meulemans
Wie is die huisarts in het gezondheidsbestel? Hoe wordt die gezien door ‘de patiënt’ en welke taken worden de huisarts toegeschreven? Heeft de mens wel vertrouwen in zijn huisarts en hoe gaat die patiënt daar dan mee om? We krijgen een maatschappelijke spiegel aangeboden om naar onszelf te kijken. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand? Wie is die huisarts van het land?

Huisartsgeneeskunde in een politiek perspectief.
Federale Overheid – departement Volksgezondheid en Sociale Zaken
We bouwen allemaal samen aan de toekomst van morgen, maar niet iedereen heeft hierbij dezelfde taak: sommigen tekenen het plan, anderen graven de fundamenten, en weer anderen bouwen steen voor steen een sterke structuur… Soms moet er worden gesloopt om opnieuw te kunnen bouwen, soms lijkt een ruwbouw helemaal niet op het verwachte afgewerkte product, maar de architect loodst ons wel doorheen deze procedures… Architecten van onze gezondheid zijn de politici die vandaag het plan tekenen voor een toekomstgericht beleid.

Donderdag 16 april 2015

Wat niet weet, niet deert…
An-Marie Forier
Acute luchtweginfecties vormen met zekerheid de frequentste diagnose in de huisartsenpraktijk. Zo’n 150 artsen registreren elke week het aantal patiënten en het aantal luchtweginfecties en registreren zo de ‘griepepidemie’ op vrijwillige basis. Andere (infectie)ziekten komen minder vaak voor, maar moeten wel door elke arts gemeld worden aan de provinciale overheid. Kennen we onze plichten hier nog? En hoe doen we dat correct? In deze sessie staan we stil bij aandoeningen die bedreigend kunnen zijn voor de maatschappij en waarvoor al dan niet een meldplicht geldt.

‘Multi-culti’… een maatschappelijke rijkdom..
An Janssen
In de stad hebben altijd meerdere nationaliteiten samengewoond. Nu vertoont ook het platteland een boeiende mix van vreemde culturen. Een raadpleging met alleen maar Vlaamse mensen op consult, wordt een zeldzaamheid. Naast taalproblemen ontstaan soms ook culturele problemen wanneer specifieke verwachtingen niet beantwoord worden en eigen gebruiken miskend worden. Toch zoeken mensen uit andere culturen ook hoopvol naar een bekwaam en begripvol arts, wanneer ziekte toeslaat. Deze sessie belicht hoe een provinciaal centrum ons kan helpen om meer integratie te realiseren van mensen met een andere cultuur.

Zo licht als een veertje…
Anke Thoen en Charlotte Haarsma
Veerkracht is de kunst om mee te deinen op de golven van verandering, elke nieuwe situatie te beoordelen als een boeiende uitdaging naar een betere situatie en om tegenslagen te boven te komen, zelfs te zien als groeimogelijkheden. 
Deze sessie begeleidt ons in het omgaan met basisbehoeften en veerkracht, die we kunnen gebruiken in de begeleiding van onze patiënten… en in ons eigen dagelijkse leven.

ASSIST – FAQ?
Rita Verrando
Middelengebruik was zelden hoger: de sigaret en alcohol zijn sociaal aanvaard en wie maalt er nu om een jointje … 
Maar wanneer wordt een ‘gewoonte’ een ‘probleem’? We screenen in deze sessie op het gebruik van alcohol, psychoactieve middelen en rookgedrag aan de hand van een gevalideerde ASSIST-vragenlijst en tussen neus en lippen gidst onze expert ons door allerlei frequently (not?) asked questions over dit thema.

achtergrondinformatie: Me Assist 

Hier rookt men niet…
Luc Paelman
Er wordt nog steeds (te) veel gerookt en dit ondanks volgehouden campagnes. Stoppen met roken is dan ook niet eenvoudig. Het vergt doorzettingsvermogen van de rookstopper en diens begeleider. Deze begeleiding door een tabakoloog of arts mag dan ook ‘iets meer’ zijn dan intuïtief… Een sessie over actuele inzichten en voorbeelden.

Waar men gaat langs Vlaamse wegen…
Dirk Dewolf
De zesde staatshervorming bracht meer bevoegdheden naar Vlaanderen, ook op het gebied van gezondheidzorg. Hoe past de Vlaamse huisarts en zijn kring in dit hertekende landschap van zorgregio’s, SELS, LOGO’s, LMN’s, en welke invloed heeft het Vlaamse beleid op ons dagelijks werk? Of hoe politiek toch niet ver van mijn bed blijft…

Optimum adveniat…
Maaike Van Overloop
Bij het slot van deze cursusweek staan we stil bij de titel: ‘optimum adveniat’. Wie beter dan onze voorzitter kan ons hierin gidsen? Na 25 kwaliteitsvolle congresweken blijven we ervan overtuigd ‘het beste moet nog komen’. Samen kiezen we het onderwerp voor de 26e inwooncursus...