Omgaan met families in palliatieve zorg

09 jan
Datum
9 januari 2020 09:00 – 17:00Toevoegen aan kalender 2020-01-09 08:00:00 2020-01-09 16:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

KU Leuven Mgr. Romero zaal
Sint Michielsstraat 2-4
3000 Leuven
België

bekijk in Google Maps
Prijs
€ 1025 voor 10 lesdagen (90 contacturen)
Inschrijven voor deze activiteit

Organisator: Palliatief Support Team (UZ Leuven), Kites (UZ Leuven), Context (UPC Z.ORG KU Leuven)

Soort Permanente Vorming: Permanente Vorming met Getuigschrift

Dit is een sterk praktijkgerichte, wetenschappelijk onderbouwde en interactieve opleiding voor hulpverleners die in hun praktijk meer aandacht willen geven aan hoe ze omgaan met families van palliatieve patiënten. Alle opleidingsdagen worden gegeven door opleiders die wetenschappelijk onderlegd zijn in dit vakgebied en tevens ruime klinische ervaring hebben in het werkveld.

In deze jaarreeks met 10 opleidingsdagen, komen verschillende aspecten van omgaan met families binnen palliatieve zorg aan bod.

Aan elke opleidingsdag is een opdracht en een literatuuroverzicht gekoppeld ter voorbereiding van de volgende opleidingsdag. Het doel is om sterk praktijkgericht en interactief te werken. We maken in elke sessie voldoende ruimte om stil te staan bij vragen en bekommernissen van de deelnemers. Daarenboven proberen de lesgevers in te pikken op casussen en vragen die deelnemers aanbrengen.

Daarnaast verwachten we dat de studenten een continu reflectieproces doormaken. Dit wordt neergeschreven in een eindverslag dat uiterlijk 2 weken na de laatste opleidingsdag wordt ingediend. Het eindverslag bestaat uit een reflectie van elke opleidingsdag waarbij de studenten hun persoonlijk leerproces en het leerproces als teamlid in hun werkplek beschrijven.

Inschrijven per mail aan: birgit.vanderhaeghen@uzleuven.be met toevoeging van CV, motivatiebrief en brief van het diensthoofd/teamcoördinator waarin deze aangeeft de opleiding te ondersteunen. Nadat de kandidaat bericht heeft gekregen geselecteerd te zijn, ontvangt deze de verdere procedure voor definitieve inschrijving aan de KU Leuven.     

Geïnteresseerden stellen zich kandidaat voor 15 november 2019. Omwille van het interactieve karakter van de opleiding is het aantal deelnemers beperkt tot 16.

Doelgroep
De opleiding richt zich tot hulpverleners die in hun praktijk in contact komen met palliatieve patiënten en hun familie. Aangezien palliatieve zorg een discipline is met een holistische insteek, willen we graag werken met de verschillende disciplines die hierbij betrokken zijn: artsen, verpleegkundigen (werkzaam in de thuiszorg, RVT’s of het ziekenhuis), sociaal werkers, psychologen, pastoraal werkers, kinesisten, … . We richten ons in deze PEV tot hulpverleners met een minimum ervaring van een jaar in het omgaan met ongeneeslijk zieke patiënten in eender welke setting (thuis, RVT, ziekenhuis, …).

Taal opleiding:  Nederlands

Datum:  donderdag, januari 9, 2020 (Hele dag) tot donderdag, juni 18, 2020 (Hele dag)

Totaal aantal contacturen:  90.00u

Locatie:  Mgr. Romero zaal Sint Michielsstraat 2-4 3000 Leuven

Inschrijvingsgeld:  €1 025.00

Contactpersoon: Birgit Vanderhaeghen Telefoon: 016 34 24 33 e-mail: birgit.vanderhaeghen@uzleuven.be