Opleiding 'Expert valpreventie bij ouderen' 2020

24 mrt
Datum
24 maart 2020 09:00 – 17:00Toevoegen aan kalender 2020-03-24 08:00:00 2020-03-24 16:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen
Kapucijnenvoer 35 blok d - bus 7001
3000 Leuven
België

bekijk in Google Maps
Prijs
€669
Inschrijven voor deze activiteit

Eén op drie thuiswonende ouderen in Vlaanderen valt minstens één keer per jaar. In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70% van de bewoners.

Een val heeft vaak meerdere gevolgen, zowel fysiek (zoals fracturen en hoofdtrauma’s) als psychosociaal (zoals valangst, sociale isolatie en depressie). Dit alles leidt tot hoge kosten, zowel voor de oudere als voor de maatschappij. Een goede kennis en vaardigheden omtrent diverse preventiemaatregelen en implementatiestrategieën zijn nodig om het aantal valincidenten en valletsels in de praktijk te verminderen.

DOEL

Het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie Vlaanderen (EVV) organiseert in 2020 voor de derde keer de vierdaagse opleiding ‘Expert valpreventie bij ouderen’. De opleiding heeft als doelstelling op interactieve wijze de deelnemers evidence-based kennis en vaardigheden bij te brengen zodat de professionele zorgverlener zich op kwaliteitsvolle wijze kan engageren om valpreventie-interventies in de praktijk te implementeren en/of te coördineren. Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’ kan daarenboven patiënten en collega’s inspireren om met deze problematiek actief aan de slag te gaan.

PROFIEL Een ‘Expert valpreventie bij ouderen’:

 • kent de ‘Vlaamse richtlijn: Valpreventie bij thuiswonende ouderen’;
 • kent de praktijkrichtlijn ‘Valpreventie in woonzorgcentra: Praktijkrichtlijn voor Vlaanderen’;
 • engageert zich om de kennis en vaardigheden rond val- en fractuurpreventie in de praktijk toe te passen of te coördineren;
 • inspireert zowel patiënten als collega’s om actief met valproblematiek aan de slag te gaan;
 • tracht de multidisciplinaire samenwerking tussen professionele zorgverleners te bevorderen;
 • is bereid kennis en vaardigheden rond val- en fractuurpreventie te verspreiden door onder andere vormingen te geven, advies te verlenen of initiatieven uit te werken;
 • neemt een adviserende rol omtrent val- en fractuurpreventie op zich;
 • wisselt informatie uit met collega-experten en verleent expertise vanuit de praktijk aan het EVV;
 • is leergierig en houdt zichzelf up-to-date door middel van zelfstudie en bijscholing:
  • volgt de ‘verplichte’ intervisiemomenten (noodzakelijk voor de geldigheid van het getuigschrift ‘Expert valpreventie bij ouderen’);
  • is bereid om ‘optionele’ intervisiemomenten of verdiepingsmodules te volgen;
 • houdt een overzicht bij van gegeven interne en externe vormingen en andere initiatieven rond valpreventie (zoals geschreven artikels, adviesvragen, ontwikkelde materialen en projecten).

DOELGROEP EN VOORWAARDEN TOT DEELNAME

De opleiding richt zich op professionele zorgverleners in de eerstelijnszorg die in aanraking komen met ouderen in de thuissetting en/of woonzorgcentra (artsen, kinesitherapeuten, verpleegkundigen, ergotherapeuten, apothekers en maatschappelijk werkers; alsook kwaliteitscoördinatoren). Indien u twijfelt of uw profiel past binnen deze opleiding, raden wij aan contact op te nemen met het EVV alvorens u in te schrijven.

Door het interactieve karakter van de opleiding verwachten we van de cursist:

 • een uitgesproken motivatie om deze opleiding te volgen;
 • een uitstekende inzet om voorbereidende opdrachten en de evaluatieopdracht zo goed mogelijk uit te werken;
 • een duidelijk engagement om de opgedane kennis en vaardigheden in de eigen praktijk toe te passen;
 • 100% aanwezigheid op de opleidingsdagen en het intervisiemoment.

PROGRAMMA

De opleiding bestaat uit 4 lesdagen en een terugkomdag op:

 • Dinsdag 24/3/2020 9:00 tot 17:00
 • Dinsdag 2/6/2020 9:00 tot 17:00
 • Dinsdag 13/10/2020 9:00 tot 17:00
 • Dinsdag 1/12/2020 9:00 tot 17:00
 • Dinsdag 22/06/2021 9:00 tot 17:00

Download het programmaboekje.

PRAKTISCHE INFORMATIE

LOCATIE

De opleiding gaat door in Leuven. De exacte locaties per lesdag worden op een later tijdstip meegedeeld.

DEELNAMEPRIJS

De prijs voor de opleiding bedraagt €669 per persoon (inclusief toegang tot online platform, didactisch materiaal, broodjeslunch en drank, getuigschrift en intervisiemoment in 2021). Bespaar op uw deelname! Als door de Vlaamse Overheid erkende opleidingsinstelling aanvaarden wij betalingen via de KMO-portefeuille. Meer info vindt u hier. Accreditering voor artsen mogelijk.

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Uw inschrijving voor de opleiding annuleren kan tot uiterlijk twee weken voor aanvang van de opleiding, per e-mail naar expertisecentrum@valpreventie.be. De volledige som, met afhouding van €100 voor administratie- en verwerkingskosten, wordt teruggestort. Annuleert u later, dan is geen terugbetaling meer mogelijk.

INSCHRIJVEN

Inschrijven kan online, via de inschrijvingslink die u vindt op www.valpreventie.be. De inschrijving is pas definitief na ontvangst van betaling. U ontvangt hiervan een bevestiging. Door het interactieve karakter van de opleiding wordt een beperkt aantal deelnemers toegelaten.