Stigma als struikelblok op de weg naar herstel

18 mrt
Datum
18 maart 2019 09:00 – 16:00Toevoegen aan kalender 2019-03-18 08:00:00 2019-03-18 15:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

Provinciehuis Vlaams-Brabant
Provincieplein 1
3010 Leuven
België

bekijk in Google Maps
Prijs
50 euro (broodjeslunch en syllabus inbegrepen)
Inschrijven voor deze activiteit

Deze studiedag is een initiatief van de stuurgroep vrouwendrughulpverlening. Deze stuurgroep streeft naar een vrouwvriendelijke aanpak van vrouwen met een verslavingsproblematiek, binnen de gespecialiseerde residentiële drughulpverlening.

Er bestaan over verslaving veel vooroordelen in de samenleving en helaas ook nog in de hulpverlening. Vooroordelen als ‘ze hebben geen karakter’ of ‘ze hebben het zelf gezocht’ zorgen er niet alleen voor dat mensen met een verslaving afgewezen of buitengesloten worden; ze ervaren ook vaker drempels op hun weg naar herstel bv. in hun zoektocht naar werk, woonst, (vriendschaps-)relaties...Voor vrouwen met een middelenproblematiek weegt dit stigma nog zwaarder door dan bij hun mannelijke collega’s want ze beantwoorden als verslaafde vrouw niet aan het beeld van ‘de goede moeder’, ‘de zorgzame partner’...

Voor de vrouwenstuurgroep de hoogste tijd om de impact van stigma onder de aandacht te brengen.

Na de situering van het belang van stigmabestrijding binnen het Vlaams Beleid (Bert Plessers) gaan we tijdens deze studiedag inhoudelijk dieper in op de vele gezichten van stigma (lezing P. Bracke). Vervolgens staan we stil bij zelfstigma en stigma als ‘statement’ en emancipatorische kracht (A. Weerman). 

Na de lunch volgt een bewerking van getuigenissen van vrouwen in de therapeutische gemeenschap door Lies Dejonghe en Esma Alouet. Brenda Froyen licht in haar lezing het belang toe van het doorbreken van stigma in het herstelproces.Ten slotte deelt Dr. Peuskens zijn ervaringen met stigma binnen een genderspecifieke behandelcontext.

PROGRAMMA

 • 09.00 uur Ontvangst met koffie
 • 09.30 uur Inleiding door Daisy De Thaey, stuurgroep vrouwenwerking
 • 09.45 uur Stigmabestrijding: een belangrijke peiler in het Vlaams beleid.Bert Plessers (raadgever GGZ van minister Vandeurzen) 
 • 10.15 uur Lezing: Stigma: een verhaal over een draak met zeven koppen.Piet Bracke (socioloog UGent)
 • 11.00 uur Pauze
 • 11.15 uur Lezing: Stigma als emancipatorische krachtAlie Weerman (psychologe-ervaringsdeskundige)
 • 12.15 uur Middagpauze met broodjes 
 • 13.15 uur Stigma in woord en beeld.Getuigenissen uit de therapeutische gemeenschappen.Bewerking door Lies Dejonghe en Esma Alouet
 • 14.00 uur Lezing: Hoe stigma doorbreken je herstel kan bevorderen.Brenda Froyen (auteur en webredacteur van Psychosenet.be)
 • 14.45 uur Pauze
 • 15.00 uur Lezing: Vrouwen en verslaving: Ervaringen uit een genderspecifieke behandelcontextDr. Hendrik Peuskens 
 • 15.45 - 16.00 uur Dankwoord door Daisy De Thaey

SPREKERS

 • Bert Plessers, raadgever GGZ van minister Jo Vandeurzen. 
 • Prof. Dr. Piet Bracke, vakgroep Sociologie, Universiteit Gent. Piet Bracke focust vooral op crossnationaal gezondheidssociologisch onderzoek. De mentale gezondheid van de algemene bevolking, het gebruik van diensten van de GGZ en het stigma van psychische problemen, of van professionele hulp zoeken voor psychische problemen zijn topics die speciale aandacht krijgen. 
 • Dr. Alie Weerman is lector GGZ en Samenleving van hogeschool Windesheim. Zij is tevens ervaringsdeskundige. Zij schreef een proefschrift over ervaringsdeskundigheid bij professionele zorg- en dienstverleners. Alie studeerde psychologie en was jarenlang werkzaam als onderzoeker, trainer en docent. Zij schreef verschillende (studie) boeken over psychologie en verslaving. 
 • Stigma in woord en beeld. Getuigenissen uit de therapeutische gemeenschappen. (Bewerking door Lies Dejonghe en Esma Alouet) 
 • Brenda Froyen, Auteur, leerkracht, performer, mama. 
 • Dr. Hendrik Peuskens, Psychiater en diensthoofd van de afdeling voor Afhankelijkheidsproblemen, Psychiatrische Kliniek Broeders Alexianen, Tienen.Voorzitter Werkgroep Middelenmisbruik van het Overlegplatform Vlaams-Brabant. Lid van de Raad van Dagelijks Bestuur van de Vereniging voor Alcohol en andere Drugproblemen. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

PLAATS

Provinciehuis Vlaams-Brabant 

Provincieplein 1, 3010 Leuven 

Er zijn beperkte parkeermogelijkheden in de ondergrondse parking van het provinciehuis. Voor parkeerregels en mogelijkheden zie website provincie: www.vlaamsbrabant.be 
Het provinciehuis ligt vlak naast het station van Leuven. 

DATUM 

18 maart 2019 

INSCHRIJVING 

50 euro (broodjeslunch en syllabus inbegrepen), te storten op rekening BE 27 0012 1652 3173 met vermelding van “Storting studiedag: Stigma als struikelblok op de weg naar herstel.” 

Gelieve in te schrijven uiterlijk tegen 20 februari 2018. Plaatsen zijn beperkt. 

INSCHRIJVEN VIA WWW.DEKIEM.BE 

INFO

Voor meer uitleg over de studiedag kunt u zich wenden tot 

 • Daisy De Thaey, tel.: 09 389 66 66 of 
 • Güler Bingöl O, tel.: 016 46 10 18