Verspreiden van informatie over beschikbare hulpmiddelen voor rationeel gebruik van psychofarmaca in België

29 sep
Datum
29 september 2020 16:00 – 20:00Toevoegen aan kalender 2020-09-29 14:00:00 2020-09-29 18:00:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

Online
0000 Bij u thuis
België

bekijk in Google Maps
Inschrijven voor deze activiteit

Het gebruik van psychofarmaca in België is hoog, zelfs verontrustend. In navolging van deze vaststelling werd in 2013 het Belgian Psychotropics Experts Platform (BelPep) opgericht. Het platform brengt experten uit verschillende disciplines - zoals huisartsen, (kinder)psychiaters, geriaters, psychologen, apothekers - en federale diensten - zoals de FOD Volksgezondheid, het RIZIV, het FAGG, Sciensano en het KCE - samen. Het heeft als doel om samen na te denken over hoe wij in België een aangepast en rationeel gebruik van psychostimulantia, benzodiazepines, antidepressiva en antipsychotica kunnen bevorderen

Op adviezen uit dit platform worden er projecten uitgerold en acties opgezet die tot doel hebben gezondheidsprofessionelen (gezondheidszorgberoepen) te ondersteunen in hun taak. Dit gaat van sensibiliseringsacties (verspreiding van communicatiemateriaal) en het aanbieden van opleidingen tot de ontwikkeling van richtlijnen en het stimuleren van onderzoek en dataverzameling. 

Om voor de komende drie jaren een kwalitatief communicatieplan op te stellen voor de verspreiding van de reeds ontwikkelde hulpmiddelen organiseren we, in samenwerking met communicatiebureau RCA, enkele workshops om de ervaringen, meningen en adviezen van alle betrokken beroepsgroepen (huisartsen, psychologen en apothekers) te verzamelen. Uw dagelijkse ervaring met psychofarmaca als huisarts lijkt ons essentieel om een optimaal werkzaam en toekomstgericht plan op te maken. 

Deze workshop zal in beide landstalen doorgaan. Alle deelnemers krijgen een vergoeding voor hun tijd.

We begrijpen dat uw agenda’s snel vol geraken, daarom sturen we u vandaag reeds deze save-the-date. De workshop zal enkel online plaatsvinden op dinsdag 29 september van 16u tot 20u.

Ligt het thema u nauw aan het hart en bent u bereid om uw mening hierover te delen om ons te helpen met het opstellen van dit communicatieplan? We zouden uw aanwezigheid erg appreciëren en zijn er van overtuigd dat uw deelname cruciaal is om dit plan optimaal te kunnen ontwikkelen. Contacteer ons dus zeker door een mail te sturen naar marleen.thys@rca.be indien u graag wilt deelnemen.


We danken u bij voorbaat.

Met vriendelijke groeten,
Nele Van Tomme & Caroline Theisen
Secretariaat BelPEP