Zorg voor Voeding – beter eten, sneller beter

03 okt
Datum
3 oktober 2019 13:30 – 17:15Toevoegen aan kalender 2019-10-03 11:30:00 2019-10-03 15:15:00 Title Description Location Domus Medica jarne@3sign.com Europe/Brussels public
Organisator
Andere organisatie
Adres

Nederlandse ambassade te Brussel
Kortenberglaan 4-10
1040 Brussel
België

bekijk in Google Maps
Prijs
Gratis
Inschrijven voor deze activiteit

De zorgsector is ons aller zorg! Demografische ontwikkelingen leiden onvermijdelijk tot een steeds grotere en vergrijzende sector en daarmee een zorgsector onder druk. Hoe de kosten in de zorg in de hand houden is een dilemma van onze tijd. 

Gelukkig helpen onderzoek en innovatieve ontwikkelingen om deze uitdaging aan te gaan. Onder andere op het vlak van gepersonaliseerde voeding. Door voeding op maat te gaan toepassen zijn we in staat om ondervoeding tegen te gaan, herstel te bespoedigen en bijgevolg de opnameduur van patiënten in zorginstellingen te verkorten.

Vanuit Nederland zien we sterk het belang van uitwisseling van kennis en ervaring op dit terrein. In de eerste plaats kijken we dan naar onze goede zuiderbuur. We namen daarom in 2017 het initiatief om een bilateraal seminar te organiseren rond gepersonaliseerde voeding in Vlaanderen en Nederland. De interesse was bijzonder groot. Na het seminar volgde een werkbezoek van een delegatie uit de Vlaamse zorgsector aan onder andere Wageningen University & Research (WUR) en het Ziekenhuis Gelderse Vallei in Ede, dat geldt als een pionier op het vlak van gepersonaliseerde voeding.

Naar aanleiding hiervan hebben we vastgesteld dat we zowel vanuit Nederland als vanuit Vlaanderen hard bezig zijn om een ‘way forward’ uit te stippelen. Wat is nodig om gepersonaliseerde voedingsconcepten te implementeren? Hoe kunnen we verdere stappen zetten? Welke hordes dienen nog genomen te worden, en kunnen we elkaar daarin inspireren en van elkaar leren?

Om op deze vragen antwoorden te vinden organiseren we op donderdag 3 oktober 2019 de Vlaams-Nederlandse bijeenkomst ‘Zorg voor Voeding – beter eten, sneller beter’ op de Nederlandse ambassade te Brussel (Kortenberglaan 4-10, 1040 Brussel). Aanvangstijd: 13u30, afronding met netwerkbuffet om +/- 17u15.

Ik nodig u van harte uit om hieraan deel te nemen samen met inspirerende bedrijven, onderzoekers, kennisinstellingen en beleidsmakers.

Concept programma:

  • -Toelichting bilaterale case studie: ambities vs praktijk
  • -Voeding in de zorg: waar staan we in België/Vlaanderen?
  • -Belang van gepersonaliseerde voeding enerzijds, obstakels anderzijds
  • -Learning by doing: lessen uit de praktijk
  • -Paneldiscussie en wrap-up (formuleren actiepunten)
  • -Netwerkbuffet en infoplein

Sprekers uit beleid, onderzoek, bedrijfsleven en natuurlijk de zorgsector zelf zullen als inleiders voor de thema’s optreden.

Deelname is gratis, aanmelden doch verplicht (vóór 13 september 2019) via bru-lnv@minbuza.nl.

Het staat u vrij deze uitnodiging door te sturen naar personen die interesse mochten hebben in de bijeenkomst.

U wordt bij aanmelding op de hoogte gehouden van de definitieve sprekers. Komt u naar het event en wenst u bepaalde Nederlandse stakeholders daar te ontmoeten? Breng ons hiervan op de hoogte en wij zorgen in de mate van het mogelijke voor een vertegenwoordiging tijdens het netwerkdeel.

We hopen u graag op 3 oktober te begroeten!