Aanbevolen E-learning

In samenwerking met de FOD Volksgezondheid werd een e-learning ontwikkeld van 30 minuten over de predistributie van jodiumtabletten als beschermingsmaatregel bij een nucleair ongeval. Een half accreditatiepunt werd aangevraagd in de rubriek 'Ethiek en economie'.

Huiselijk geweld blijft ook voor huisartsen vaak goed verborgen. Met deze nieuwe e-learning (3 punten ethiek) leren huisartsen de signalen van partnergeweld, kinder- of oudermishandeling beter herkennen.

Ook vertwijfeld op zoek naar niet-medicamenteuze alternatieven voor zoveel klachten rond slaapproblemen veroorzaakt door stress, surmenage, angst,  relationele problemen…?

Steek eens je licht op bij de e-learning module rond verantwoord voorschrijven van benzodiazepines.

Hoe kunt u de kans op een betere gezondheid vergroten, ook voor mensen in een sociaal kwetsbare situatie? Dat is het uitgangspunt van de nieuwe e-learningsmodule, die Domus Medica ontwikkelde samen met de Universiteit Gent en uitgeverij Bohn Stafleu van Loghum. De studieduur van deze gratis module is ongeveer een uur en is erkend voor 1 accrediteringspunt in de rubriek Ethiek en economie (tot 1 december 2017). De module is ook te maken op een tablet. U kunt hier meteen aan de slag. Vragen? Mail gerust naar: e-learning@domusmedica.be of bel 03 425 76 76.

Vanaf deze week is de module ‘Dementie Artsen’ online beschikbaar via de website van het RIZIV. Daar vindt u ook meer informatie over de toegangsprocedure.

De module Dementie leert u meer over de diagnostisering en de behandeling van dementie, alsook over de opvang van demente patiënten. Deze e-learning module telt voor twee accrediteringspunten in de rubriek ethiek en economie (tot 31 december 2018).

Kind en Gezin stelt zijn online cursussen open voor professionals. Deze cursussen zin gebaseerd op actuele wetenschappelijke inzichten. Cursisten kunnen met elkaar in interactie treden. Bovendien zijn ze ook geschikt als naslagwerk. 

Kind en Gezin biedt deze online cursussen kosteloos aan via www.kindengezin.be, onder 'Opleidingen en infosessies'. 

In samenwerking met SSMG, het RIZIV en de NRKP ontwikkelde Domus Medica verschillende e-learningmodules in het kader van de uitvoering van het plan 'Prioriteit voor Chronisch zieken' van Minister Onkelinx. De eerste module over het thema ‘Urinaire Incontinentie’ is nu online beschikbaar via de website van het RIZIV. Daar vindt u ook meer informatie over de toegangsprocedure.

kleurjeleven

Geef het leven van je kankerpatiënten weer kleur.

Limits vzw, spin-off van de Universiteit van Leuven, doet een onderzoek naar de meerwaarde van online psychosociale ondersteuning voor de preventie van depressieve klachten bij kankerpatiënten en hun naasten.
'Kleur je leven', het online lesprogramma leert deze mensen om beter met deze klachten om te gaan. In de onderzoeksfase kunnen patiënten gratis deelnemen. Misschien een welgekomen ondersteuning voor uw kankerpatiënten en hun naasten
. Lees meer

Motiveren tot rookstop: leertraject motiverende gespreksvoering

Je bent gezondheidswerker in eerste lijn, bijvoorbeeld tandarts, huisarts, vroedvrouw, thuisverpleegkundige, welzijnswerker of kinesitherapeut. Hoe kan jij in je dagelijkse praktijk patiënten motiveren tot rookstop?

Motiverende gespreksvoering kan je helpen om de eerste horde te nemen. Zonder in de clinch te gaan met de patiënt en er al te veel tijd aan te besteden. Zo wordt je consult efficiënter en win je tijd. Je bouwt bovendien een goed contact op met je patiënt.

Een intiatief van VIGeZ, in samenwerking met oa. Domus Medica

Gedragsverandering: webbased leertraject

Hulpverleners in de welzijns- en gezondheidssector worden regelmatig geconfronteerd met riskant of problematisch middelengebruik bij hun cliënten. Mensen aanzetten om dit gedrag te veranderen, blijkt niet eenvoudig. Heel vaak zien deze cliënten hun gebruik niet als een probleem en komen ze met een andere hulpvraag, zoals slaapproblemen, maagpijn, huisvesting, schulden,... Als de hulpverlener adviseert om het gebruik te stoppen of te minderen, moet hij vaak vaststellen dat de cliënt dit niet opvolgt. Een cliënt die zijn gedrag verandert, hervalt vaak plots weer in zijn oude patroon. Het 'gebrek aan motivatie' en het 'steeds weer hervallen' bezorgt menig hulpverlener gevoelens van machteloosheid.

Een initiatief van VAD (Vereniging voor alcohol- en andere drugproblemen), in samenwerking met oa. Domus Medica