Banner links

Banner rechts


Het EMD-contract

Heel wat artsen zoeken een nieuw pakket. Vanuit de ervaring van gebruikers die zich gezamenlijk organiseerden en de switch maakten, wordt uitgelegd waar u op moet letten bij het afsluiten van een contract. Wat moet er zeker in staan? Wat kan u bijkomend nog laten opnemen? Welke afspraken laat u best contractueel vastleggen?

breakout sessie - 30 min

Mobile health

Patiënten gebruiken al maar vaker gezondheidsapps. Hoe ga je hier als zorgverlener mee om? Hoe kan je nagaan wat de betrouwbaarheid en veiligheid van zo'n toepassingen is en bieden deze eigenlijk wel een meerwaarde aan de zorgverlening?

plenaire sessie - 1 u

eHealth voor Haio's en praktijkondersteuners

Haio's worden elk jaar geconfronteerd met onduidelijkheden rond het aanvragen van eHealth-attesten en welke verrichten ze juist kunnen uitvoeren.
Enkele tips en tricks om vlotter van start te gaan. Hoe maak je de beste afspraken met je Haio rond eHealth in de praktijk, en hoe kan je je Haio de vlotste start geven in de praktijk?

breakout sessie - 30 min

De kwaliteit van Sumehr: naar betere kwaliteit van zorgverlening?

Ondersteuning tijdens de wacht of relevante patiënteninfo meegeven bij een doorverwijzing: een Sumehr kan een handig hulpmiddel zijn. Maar hoe kom je tot een goede Sumehr? Wat mag er in en kan weggelaten worden? Een korte inleiding tot de essentie van de Sumehr, met enkele tips om beter te registreren.

breakout sessie - 30 min

Nieuw in eHealth in 2018

Er zijn meer diensten beschikbaar dan je denkt, en er komen er nog bij. Ontdek of in de tools van de toekomst de ultieme administratieve vereenvoudiging voor je praktijk te vinden zijn!

breakout sessie - 30 min

Het elektronisch voorschrift in 2018

2017 was het jaar dat het elektronisch voorschrift op grote schaal werd gebruikt. Wat zijn de plannen voor de komende jaren? Wordt 2018 het jaar van het papierloze voorschrift of niet? Welke andere voorschriften kunnen elektronisch aangemaakt worden?

breakout sessie - 30 min

Juridische verantwoordelijkheid bij digitalisering

Steeds meer info wordt gedeeld tussen zorgverleners. Maar hoe zit het juridisch in elkaar? Wat zijn uw verantwoordelijkheden als zorgverlener, en verschilt deze wezenlijk met vroeger?

breakout sessie - 30 min

Grote databanken in de gezondheidszorg: praktische toepassingen

Er zijn een aantal wetenschappelijke projecten lopende waar op grote schaal gezondheidsgegevens worden verwerkt. Ontdek hoe deze databanken de dagelijkse praktijk willen ondersteunen, illustratie vanuit het iCaredata-project en het Intego-project

breakout sessie - 30 min

De lusten en lasten van ICT in de zorgverlening

We gaan in op de eigenlijke bijdrage van ICT op de kwaliteit van de geleverde zorg. Leidt dit tot een toename of verbetering van de levenskwaliteit? Waarop dienen we het succes van deze toepassingen af te rekenen?

plenaire sessie - 1u

Merelbeke zit op schema: samenwerking tussen zorgverleners in de praktijk

Via het project 'Merelbeke zit op schema' werd het gebruik van het medicatieschema bij zorgverleners intensief uitgewerkt. Ook patiënten en gemeente waren betrokken, en door de sterke focus op arts-apotheker-patiënt werd dit verhaal een succes. Wat zijn aandachtspunten rond samenwerking? Hoe werd de samenwerking tussen de zorgverleners ervaren?

breakout sessie - 30 min

De stem van de patiënt, het Seampat-verhaal

In Wallonië werd via RSW (de Waalse tegenhanger van Vitalink) een platform opgezet waar patiënten konden aangeven of ze voorgeschreven medicatie volgens de instructies gebruikten. Artsen konden deze informatie al dan niet in het eigen dossier inbrengen. Het project leverde verrassende resultaten op rond de therapietrouw van patiënten en is een eerste illustratie van patiënten die actief meewerken aan hun zorg.

breakout sessie - 30 min

GDPR en de beveiliging van (patiënten)gegevens: wat moet er gebeuren?

Een eerste korte uiteenzetting over de aandachtspunten rond de nieuwe Europese richtlijn rond gegevensbescherming. We leggen uit wat er verandert ten opzichte van de huidige wetgeving, en welke voorbereidingen zorgverleners dienen te treffen.

breakout sessie - 30 min

De rol van patiëntenportalen in patiëntenparticipatie

Hoe ervaren patiënten de evoluties in digitalisering? Kunnen zij het overzicht behouden, of zorgt een wildgroei van portalen ook hier voor bijkomende verwarring? Hoe kan de patiënt optimaal in het zorgproces betrokken worden, en wat is de mogelijke meerwaarde? Aan welke evoluties kunnen we ons nog verwachten?

breakout sessie - 30 min

Tool rond re-integratie van arbeidsongeschikte patiënten

De huisarts kan weldra, als hij daarvoor kiest, een sterkere rol opnemen in het re-integratieproces van zijn patiënt. De werking van de tool wordt uitgelegd, en de rechten en plichten van de huisarts rond re-integratie worden kort toegelicht

breakout sessie - 30 min

Nieuw op Vitalink: het kinddossier

Kind en Gezin is volop bezig met het digitaliseren van de kinddossiers om communicatie rond zorgverleners rond kinderen te bevorderen en de beschikbare informatie vlotter beschikbaar te maken. Een stand van zaken van de activiteiten en de toekomstplannen.

breakout sessie - 30 min

Hoe de digitale praktijk beschermen tegen moderne gevaren?

  • De gevaren van moderne virussen (cryptolockers), spyware
  • Hoe de digitale praktijk snel herstellen na "volledig falen"
  • Kan een firewall mij beschermen ?
  • Interne MUG in de praktijk inbouwen
  • De mogelijkheden van een hardware matige paniekknop

EGEO - Gesponsorde lezing - 30 min

Een patiëntgerichte website voor uw praktijk

Een website voor de praktijk waar ook aandacht is voor correcte informatie naar de patiënt toe.
Duidelijkheid rond beschikbaarheden van artsen en basisinformatie kan de communicatie tussen arts en patiënt vooruithelpen, en duidelijkere afspraken toelaten

Mediwebs - Gesponsorde lezing - 30 min

Platform voor telegeneeskunde

Telegeneeskunde loopt in een aantal screeningsprojecten en homecare projecten voor de opvolging van bepaalde patiëntengroepen (oa. longgetransplanteerden, astmapatiënten,…).
In deze lezing wordt het platform uitgelegd, en op welke manieren dit kan gebruikt worden voor de opvolging van patiënten (homecare, uitwisselen diagnostische tests, klinische studies,...)

RDSM - Gesponsorde lezing - 30 min

Evolutie in facturatie en derdebetaler, een update

De trends in facturatie de voorbije jaren, toekomstperspectieven

LTD3 - Gesponsorde lezing - 30 min

Beslisondersteuning in de praktijk

Consultatie in de huidige vorm heeft een aantal tekortkomingen, vaak door onduidelijkheid en onvolledigheid van de anamnetische info.
Dit kan deels opgelost worden door de patiënt op voorhand, of op het moment van afspraak relevante vragen te stellen.
Een digitale oplossing, gebaseerd op medische besliskunde, kan een medisch interview simuleren en kan door middel van algoritmes de juiste vragen stellen. In deze lezing wordt het model medische besliskunde uitgelegd, en de voordelen van het systeem gepresenteerd.

Little brain - Gesponsorde lezing - 30 min

Gegevensdeling met de thuisverpleging: het mijnWGK platform

Wit-Gele Kruis lanceerde 1 jaar geleden het mijnWGK platform. Intussen gebruiken reeds meer dan 5000 artsen het platform.
De plannen zijn klaar voor een verdere verdieping en verbreding. Een stand van zaken van de activiteiten en de toekomstplannen.

Wit-Gele Kruis - Gesponsorde lezing - 30 min

Digitale gezondheidsgids

Benieuwd naar de digitale toekomst van preventie bij de huisarts?
Kom dan naar de avant-première van de GGDM (de GezondheidsGids Domus Medica) op de ICT-dag.
Breng je smartphone mee. Want als de technologiegoden het willen, dan mag je meteen een actieve rol spelen.

workshop - 30 min

eHealth in vogelvlucht

Voor de absolute beginners:
een korte inleiding op de meest gebruikte diensten op het vlak van eGezondheid. Bekom zo de nodige achtergrond om vanuit deze eHealth-initiatie verder te gaan ontdekken wat de meerwaarde voor je praktijk kan zijn

breakout sessie - 30 min

De ICT-dag dankt volgende sponsors:

Domus Medica werkt samen met:

De partners van Domus Medica:

Interesse in een stand op de ICT-dag? Contacteer Elfi Goesaert.