Alleen op de wereld. Huisarts en eenzaamheid

44e Medisch-psychologisch weekend
5 en 6 oktober 2013 - Hotel Floreal - Blankenberge

Zo eenzaam

Eigenlijk is iedereen zo eenzaam als wat

Al heb je een lief en een hond en een kat,

En vrienden en buren, van dit en van dat,

Eigenlijk is iedereen zo eenzaam, zo eenzaam

Eigenlijk is iedereen zo eenzaam als wat 

Robert Long

Inleiding

E-mail, smart phone, tablet, smsje, Skype, Twitter, Facebook -hoeveel vrienden heeft u trouwens?-, Netlog, Hyves, MSN, Pinterest, LinkedIn … Voor iedereen mogelijkheden te over om altijd en overal met iedereen verbonden te zijn? Of eerder te voelen? Of is het soms maar schijn?

Hoewel vaak besproken in de media blijft eenzaamheid een beetje taboe. Het lijkt vooral een ‘probleem van de anderen’.

Eenzaamheid is meestal niet gewild en subjectief gekleurd, emotioneel of sociaal, gekenmerkt door een gebrek aan betekenisvolle persoonlijke relaties. Vandaar niet altijd gemakkelijk te meten. Volgens een uitgebreid onderzoek in Nederland is 30% van de bevolking er eenzaam.

De normen en waarden die een maatschappij op vlak van solidariteit hanteert bepalen mee de context van eenzaamheid. Wat betekent sociaal kapitaal? Wie loopt het grootste risico om in de eenzaamheid terecht te komen? Is er voldoende luisterbereidheid en openheid om de problematiek te detecteren?

Spelen leeftijd, geslacht, samenlevingsverband, huidskleur, sociale klasse, financiële situatie, spiritualiteit, vertrouwen in mensen, persoonlijkheid, karakter of erfelijkheid een rol?

Eenzaamheid schaadt de gezondheid.

Het aanpakken is evenmin eenvoudig gezien de vele oorzakelijke factoren, de complexe maatschappelijke context en de individuele copingstrategieën waarmee mensen zich uit de slag trekken.

Eens eenzaam altijd eenzaam?

Op dit 44e medisch-psychologisch weekend bekijken we eenzaamheid vanuit sociologische, filosofische, psychologische, medische en kunstzinnige hoek. Een overzicht van het programma en de sprekers vindt u hier

Zoals steeds zijn partners en kinderen ook van harte welkom.

Magda Wijns, namens de werkgroep MPW 


Inschrijven