MPW 2011

Oplinus Stefaan, kamervoorzitter-jeugdrechter in hoger beroep, Hof van Beroep Gent

Inleiding

'Mijnheer de rechter, het is mijn schuld dat mama en papa gescheiden zijn. Ik ben het die te stout was.' (Doutzen, 10 jaar)
In deze bijdrage wordt het scheidingsgebeuren alleen bekeken vanuit rechterlijk oogpunt en voor zover het betrekking heeft op de kinderen van een koppel.

Oog hebben voor allen, het kind centraal

Lieve Swinnen

Inleiding

Hoewel in boeken, films en reclame het klassieke kerngezin (vader, moeder, zoon en dochter) nog steeds model staat, is de dagelijkse realiteit totaal anders. Er bestaan verschillende soorten gezinnen, het ene al meer geaccepteerd dan het andere – herinner u de recente negatieve berichtgeving over pleeggezinnen.
Wat er in een gezin gebeurt, verandert de onmiddellijke omgeving van het kind. Niet meer samenwonen met beide ouders, je plek vinden binnen het nieuw samengesteld gezin, geplaatst worden als pleegkind of moeten vertrekken zijn situaties die aanpassing vergen.

Magda Hengst

Een samengesteld gezin; op zoek naar een succesvol recept

Voor het maken van een lekker gerecht is een mix van de juiste ingrediënten nodig. Daarbij is timing, geduld, doorzettingsvermogen, maar ook liefde voor het eten essentieel. De ene dag lukt het beter dan de andere. Een 'snufje' geluk speelt ook wel een rol.

De rol van de huisarts

Piet Bracke, Elien Colman, Sara Symoens (Vakgroep Sociologie, Universiteit Gent)

Introductie

In 1960 telde ons land 7,2 huwelijken en 0,5 echtscheidingen per 1000 inwoners, in 2009 bedroegen deze cijfers respectievelijk 4,1 en 3,0 per 1000 inwoners. In 2009 heeft ook ongeveer een kwart van de 15- tot 24-jarigen een scheiding van hun ouders meegemaakt. Deze cijfers tonen aan dat België op vijftig jaar tijd evolueerde van een huwelijkstrouw en echtscheidingsarm land, bestaande uit omvangrijke gezinnen met mannelijke kostwinners, naar een samenleving met een grote diversiteit aan eenoudergezinnen, nieuw samengestelde gezinnen en klassieke gezinnen met één of twee kostwinners.

Dynamisch samengestelde gezinnen

Griet Demeter

Introductie

Bekend is het feit dat gezinnen ontwikkelingsfasen doormaken zoals het gezin zonder kinderen, het gezin met baby's en peuters, het gezin met pubers en adolescenten, het lege nest, verweduwing. In onze huidige maatschappij worden deze fasen vaak doorkruist door relatiebreuken bij de ouders en bij hun volwassen kinderen met een eigen relatie, waardoor nieuwe circulaire en dynamische bewegingen in gezinsvorming tot stand komen.

Hoe gaat de huisarts met conflicten om?

M. Michielsen

Inleiding

De begrippen 'hechting' en 'loyaliteit' zijn de laatste twintig jaar een belangrijke rol gaan spelen in de hulpverlening aan gezinnen en kinderen. Er is grote belangstelling voor de hechtingsprocessen in de duale relatie tussen ouders en kinderen. De functie van die hechting is het verkrijgen van een gevoel van veiligheid voor het kind, zodat het een veilige basis verwerft om de wereld te gaan exploreren. Een veilig gehecht kind verwerft een basis van vertrouwen en empathie die nodig zijn in volwassen relaties.

Ed Spruijt, Universiteit Utrecht

Inleiding

Hoeveel ouders en kinderen in België en Nederland krijgen jaarlijks te maken met een scheiding? En hoe oud zijn de kinderen meestal als hun ouders uit elkaar gaan? Waar gaan de kinderen wonen na de scheiding? Klopt het dat steeds meer kinderen beurtelings in het huis bij moeder en in het huis bij vader verblijven? Krijgen hun ouders al snel een nieuwe partner? Met welke problemen op korte en lange termijn krijgen kinderen te maken na een scheiding en wat zijn de belangrijkste risicofactoren?

Annick Moors

Inleiding

Een grootbank in moeilijkheden maakt op een luchtige manier reclame voor de diensten die ze aanbiedt aan scheidende mensen, singles en nieuw samengestelde gezinnen. De reclameboodschap vertelt je dat je bij de grootbank terecht kan voor al je vragen over erfenis na scheiding en een vrolijk fluitende stiefmoeder laat weten dat dat een hele geruststelling is.

Jos Willems

Inleiding

Als het gezin dat wij als traditioneel kennen de hoeksteen is van de maatschappij, is de huidige maatschappij wel erg wankel. We zitten met ten minste twee vragen. Is dat echt zo? En moet die hoeksteen noodzakelijk het traditionele gezin zijn? Of hoe traditioneel is dat traditionele gezin?