Sinds 2015 is er een verhoogde instroom van vluchtelingen. De uitdaging is om deze vluchtelingen passend en tijdig te huisvesten en zorg te verlenen.

Hoe is deze zorg voor vluchtelingen in België geregeld en wat betekent dat voor de huisarts? Wanneer wordt de huisarts benaderd om zorg aan vluchtelingen te bieden en hoe kan hij de gemaakte kosten declareren? Wat zijn veelvoorkomende gezondheidsklachten bij vluchtelingen en wat kan de huisarts daarmee doen?

Samen met het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers, Fedasil werkt Domus Medica hierover het LOK-pakket ‘Huisarts en Asielzoeker’ uit. Voor het onderwerp 'tuberculose' werkten we ook samen met de Vlaamse vereniging voor respiratoire gezondheidszorg en tuberculosebestrijding vzw (VRGT).

Volgende punten zullen o.a. in het LOK-pakket worden opgenomen: asiel in België, infectieziekten, vaccinatiebeleid en implementatie, psychologische aspecten en andere aandachtspunten, interculturele bemiddeling, betalingsmodaliteiten,…

U kunt deze LOK aanvragen via het online aanvraagformulier hiernaast. Tot eind 2017 is deze LOK gratis, vanaf 2018 is de prijs € 250.

Aanvraag LOK-sessie

Aanvrager

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

LOK-groep

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Sessie

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Locatie
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Mogelijke data (3)
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input