Aanpak van huiselijk geweld: blended learning voor de LOK

Zonder externe begeleider - gratis

Huiselijk geweld blijft ook voor huisartsen vaak goed verborgen. Aan de hand van deze blended e-learning bespreekt de LOK-groep casussen waardoor u de signalen van partnergeweld, kinder- of oudermishandeling beter leert herkennen.

Blended learning: hoe gaat u te werk?

De organisator van de LOK vraagt via onderstaand formulier toegang tot het e-learningpakket. In dit pakket vindt hij/zij ook een handleiding voor de verdere organisatie van de LOK

Iedere huisarts van de LOK vraagt via onderstaand formulier een uitnodiging om toegang te krijgen tot de e-learning. Tijdens de LOK bespreekt de moderator (iemand van de LOK die dit onderwerp voorbereidt) een aantal casussen en/of theorie.

Deze e-learning is geaccrediteerd (3 punten ethiek). De volledige doorlooptijd bedraagt 3 uur, maar u kan over een lange periode op verschillende momenten inloggen en verder werken aan de e-learning. (in principe doorloopt u al +/- 2 uur tijdens de LOK; de huisartsen kunnen de e-learning nadien thuis verder afwerken)

Aandachtspunten voor de organisator:

  • Er is een internet-verbinding in het lokaal waar u de LOK organiseert.
  • Er is projectiemogelijkheid.
  • Iedere huisarts van de LOK neemt zijn/haar PC mee naar de LOK
  • 1 LOK-deelnemer bereidt de LOK voor, zodat u specifiek rond een aantal casussen/theorie kan werken. In de LOK zit heel wat didactisch materiaal zoals filmpjes, oefeningen,...

Heeft u nog vragen over de organisatie van deze LOK? Stuur een e-mail naar Caroline Herrijgers.
(elke deelnemende arts van de LOK moet de LOK-sessie aanvragen via onderstaande knop)