Levensmoeheid bij ouderen. Werken met de PaGe (Palliatieve zorg en Geriatrie) flow chart

Met externe begeleider - betalend

Levensmoeheid bij ouderen, al dan niet gepaard met de wens om te sterven, duikt steeds meer op in gezondheidszorg en maatschappelijk debat en vormt in vele opzichten een groeiende uitdaging.

Om artsen en andere zorgverleners te helpen in hun omgang met vragen naar levensbeëindiging in geval van levensmoeheid heeft de werkgroep PaGe (Palliatieve zorg en Geriatrie) van de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen een instrument ontwikkeld om vragen rond het verlies van levensperspectief bij ouderen op systematische wijze te exploreren. Er werd hier een artikel over gepubliceerd in het Tijdschrift voor Geneeskunde, de eerste wetenschappelijke en voor zorgverleners bruikbare publicatie hierover in ons land.

Met het LOK-pakket Levensmoeheid leren deelnemers het ontwikkelde instrument te gebruiken. Het pakket is zo opgebouwd dat zij, vertrekkende van een casus, reflecteren bij hun huidige handelen en dit nadien herbekijken aan de hand van de flow chart. Er is ook ruimte om kennis te maken met de ondersteuning die huisartsen mogen verwachten van de palliatieve thuiszorgequipes en de lokale netwerken.

De Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen zorgt samen met uw lokale netwerk palliatieve zorg voor een collega-huisarts of een andere expert die dit thema komt toelichten.

De kostprijs voor deze LOK-sessie bedraagt 225 euro + verplaatsingskosten, rechtstreeks aan de spreker te betalen.