Pijnbestrijding bij palliatieve patiënten

Met externe begeleider - betalend

64% van de patiënten met vergevorderde stadia van kanker lijden matige tot ernstige pijn. Maar pijn treedt ook vaak op in de palliatieve fase van andere, niet-oncologische ziekten zoals ALS, COPD, hartfalen, multipele sclerose, enz.

De behandeling van patiënten met pijn is niet eenvoudig. De Pallialine richtlijn wil hierover meer duidelijkheid en houvast bieden. 

Deze LOK vertrekt van een casus die de deelnemers aanzet om te reflecteren over hun eigen handelen en dit vergelijken met wat de richtlijn adviseert. U maakt kennis met de ondersteuning die de palliatieve thuiszorgequipes en de lokale netwerken u kunnen bieden.

Dit LOK-pakket werd ontwikkeld door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen. Samen met uw lokale Netwerk Palliatieve Zorg zorgt zij voor een collega-huisarts of een andere expert die dit thema komt toelichten. 

De kostprijs voor deze LOK-sessie bedraagt 225 euro + verplaatsingskosten.