Werken met LOK-groepen rond “Samenwerking waarbij we als huisarts betrokken zijn”

Met externe begeleider - betalend

Deelnemers aan deze LOK brainstormen rond verwachtingen, valkuilen en drempels bij samenwerkingen. Ze toetsen hun ervaring aan de expertise van een huisarts -praktijkcoach  van ECHTT (Expertise Centrum Huisartsen Trajecten en Teams - ECHTT heeft een samenwerkingsovereenkomst met Domus Medica vzw en biedt hulp bij de opstart van nieuwe samenwerkingen, coacht lopende samenwerkingen, komt tussen bij conflicten en schakelmomenten en bemiddelt bij falende samenwerking.)

LOK-pakket ontwikkeld door Domus Medica in samenwerking met ECHTT (Expertise Centrum Huisartsen Trajecten en Teams).

Wil u dit item aan bod laten komen, maar bent u zelf niet erg bedreven in de materie, dan bemiddelen wij graag tussen u en een collega-huisarts of een andere expert, om dit thema in uw LOK of kring te komen toelichten.

De kostprijs voor deze LOK-sessie bedraagt 300 euro + verplaatsingskosten.