Basisopleiding Palliatieve zorg en levenseinde voor artsen - Dag 3

Van 08 december 2018 09:00 tot 08 december 2018 16:00
Geplaatst door Wim Torbeyns
Hits: 279

partnerspalliatievezorglevenseinde

Het afgelopen jaar formuleerde de Academie voor Geneeskunde advies voor de opwaardering van palliatieve zorg binnen de opleiding geneeskunde, een belangrijke stap in de hervorming van het universitaire artsen curriculum, aangezien palliatieve zorg maar beperkt aan bod komt in de huidige opleiding. Artsen die in aanraking komen met palliatieve situaties staan voor de uitdaging de nodige kennis te vergaren in een versnipperd opleidingslandschap.

Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg ontwikkelde een aantal jaar geleden reeds de Basisopleiding Palliatieve Zorg voor Artsen. Deze opleiding werd verfijnd door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen en wordt sindsdien jaarlijks georganiseerd roterend over de Vlaamse provincies, in samenwerking met de Vlaamse universiteiten en netwerken palliatieve zorg.

Dit jaar is de eer opnieuw aan Het Netwerk Palliatieve Zorg Limburg, samen met de Universiteit Hasselt en de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen.

Doelgroep en leerdoelen

De opleiding richt zich tot huisartsen en specialisten die hun basiskennis van palliatieve zorg willen vergroten. Deelnemers zijn na de basisopleiding in staat palliatieve situaties tijdig te herkennen, het gesprek hierover te voeren en de terminale fase aan te kaarten. Zij kunnen in frequent voorkomende situaties een goede pijn- en symptoomcontrole voeren en de patiënt en zijn omgeving begeleiden in de verschillende niveaus van palliatieve zorg (fysiek, psychologisch, spiritueel, en sociaal) en het levenseinde. Ze weten deze zorg in een multidisciplinair kader in te vullen en daar waar nodig bijkomende expertise te verkrijgen.

Inhoud

De opleiding bestaat uit zes zaterdagen van oktober 2018 tot april 2019. Elke lesdag bestaat uit een mix van kennisoverdracht, interactieve werkvormen, uitwisseling en casusbesprekingen.

Deelnemers dienen het hele traject te volgen en ontvangen op het einde een getuigschrift. Dit getuigschrift geeft automatisch toegang tot het Interuniversitair Postgraduaat Palliatieve Zorg voor Artsen, een verdiepende opleiding georganiseerd door de Federatie Palliatieve Zorg Vlaanderen in samenwerking met de Universiteiten van Antwerpen, Gent en Leuven.

Programma

Dag 1 - Inleidende begrippen palliatieve zorg.
 • Begrippenkader
 • Van Cure naar Care
 • Overzicht aanbod palliatieve zorg landschap
 • Reflectie over casussen vanuit een ethisch kader
 • Inleiding zorgethiek en palliatieve zorg
Dag 2 - Pijncontrole
 • Pijntypes, opioïdengebruik, conversietabel, doorbraakpijn,…
 • Workshop
  • Interactieve oefensessie aan de hand van meerkeuzevragen
Dag 3 - Symptoomcontrole
 • Respiratoire en gastro-intestinale symptomen
 • Angst en depressie
 • Laatste levensdagen, basisprincipes spuitaandrijver en palliatieve sedatie
Dag 4 - Communicatie in palliatieve zorg
 • Vroegtijdige zorgplanning: zorgdoelen en zorgnoden
 • De PICT schaal
 • Communicatie in palliatieve zorgsituaties
 • Workshops
  • Hoe omgaan met concrete situaties? (met simulanten)
  • Hoe documenten en procedures correct hanteren?
Dag 5 - De context van de patiënt & spirituele zorg
 • Hoe omgaan met moeilijke vragen en foutieve verwachtingen, de “druk” van de familie, morele distress
 • Hoe omgaan met zingevings- en existentiële vragen?
Dag 6 - Euthanasie
 • De plaats van euthanasie in ons zorglandschap
 • Zorgvuldigheid en uitvoering
 • Workshop
  • Integratie van de opleiding door middel van casuïstiek

Bevestigde sprekers

Prof. Dr. Bert Broeckaert, Prof. Dr. Johan Menten, Prof. Dr. Wim Pinxten, Dr. Joke Bossers, Dr. Jan Stulens, Dr. Marc Desmet, Dr. Gert Huysmans, Lenzo Robijn, Dr. Gert Ghijsebrechts, Dr. Lucas Ceulemans, Dr. Alexander Verstaen

Schrijf u nu in!

PRAKTISCHE INFO

Data: 13/10/2018, 17/11/2018, 08/12/2018, 09/02/2019, 16/03/2019 en 27/04/2019

Tijdstip: telkens van 09.00 tot 16.00 uur

Locatie: Universiteit Hasselt, Campus Diepenbeek, Gebouw D

Inschrijvingsgeld: Deelname kost 600 euro (inclusief lesmaterialen, broodjeslunch en koffie). Specialisten (ASO) en huisartsen in opleiding (HAIO) kunnen deelnemen aan een voordeeltarief van 350 euro.

Accreditering: Accreditering ethiek en economie wordt aangevraagd.