Deze informatie is niet meer up-to-date. De tarieven geldig vanaf 1/1/2011 vindt u hier.

Inlegblad Domus Medica

Conventietarieven vanaf 1 januari 2009:  pdf in zwart/wit 343.38 Kb (vouwbaar)

Er zijn 2 pagina's, één met, naast de tarieven, ook de remgelden, de tweede met de tussenkomst van de verzekeringsinstelling.

Er is ook  een derde pagina 256.94 Kb met de meest voorkomende technische prestaties.

Voor wie over uitstekende ogen beschikt, hebben we ook nog een  combinatie van de drie tabellen op één A4 409.04 Kb .

RIZIV-website

Geheel van de honorariaschalen, de prijzen en de terugbetalingen van de geneeskundige verzorging

Nomensoft - databank met zoekmodule: combineert de codenummers en de omschrijving van de prestaties met de conventietarieven

Afdrukken van de kaart:

Selecteer in het 'Afdrukken' dialoogvenster van Acrobat Reader de optie 'Pagina's schalen: Geen'. Op die manier wordt het document netjes gecentreerd afgedrukt.

afdrukken