handen_wassenFernandez R, Griffiths R. Water for wound cleansing. Cochrane Database Syst Rev 2008;(1):CD003861.


Zou het gewoon uitspoelen van een wonde onder de kraan even effectief en veilig zijn als de wonde reinigen met steriele oplossingen? Dit was de relevante onderzoeksvraag van een recente Cochrane Review. De auteurs zochten hiervoor naar studies die water vergeleken met andere oplossingen voor het reinigen van acute of chronische wonden en die objectieve uitkomstmaten rapporteerden, in dit geval wondinfectie en -genezing.

Studies over tandheelkundige ingrepen, profylaxe, pre- of postoperatieve procedures, en deze met patiënten met brandwonden of ulcera werden uitgesloten. Ze vonden vijf RCT’s en zes quasi-RCT’s in de bekende databanken en na contact met auteurs, experts en firma’s.

Een meta-analyse (n= 1 338) toonde aan dat voor het reinigen van acute wonden kraantjeswater in vergelijking met een zoutoplossing na één tot zes weken follow-up minder infecties gaf bij volwassenen (4,4% vs. 7%). Een kleine RCT vond verschillen in infecties (0% vs. 12%) en genezing (35% vs. 65%) tussen kraantjeswater en zoutoplossing bij chronische wonden, maar omwille van het kleine aantal onderzochte patiënten zijn deze verschillen niet statistisch significant. Er werd ook geen significant verschil in infecties gevonden tussen gedistilleerd water en zoutoplossing, koel gekookt water en zoutoplossing, en gedistilleerd water en koel gekookt water. Ze vonden geen RCT’s die vergeleken met niet reinigen of tussen kraantjeswater en koel gekookt water.

Infecties komen bij acute verwondingen dus niet vaak voor. Deze wonden met kraantjeswater uitspoelen geeft minder infecties dan ze met een zoutoplossing te reinigen. Bovendien is dit veel goedkoper. Deze review helpt dus de mythe uit de wereld dat wassen met een steriele oplossing noodzakelijk is voor een goede wondreiniging.

S. Coenen