Na het succes van de eerste en de tweede editie heeft de commissie Aanbevelingen van Domus Medica opnieuw al haar aanbevelingen, opvolgrapporten en steekkaarten gebundeld. Deze derde editie, een stevig boek van 800 pagina’s, brengt bijna dertig gepubliceerde aanbevelingen van de voorbije twaalf jaar samen.

Nieuw in deze editie zijn de aanbevelingen Acute lageluchtweginfecties, Cardiovasculair risicobeheer, Screenen op colorectale kanker bij personen zonder verhoogd risico, Depressie bij volwassenen, Obesitas bij kinderen, Preconceptieadvies, Borstkankerscreening, Scabiës en het Gebruik van medicatie bij urgenties. Ook de vroegere aanbevelingen, met opvolgrapport en bijbehorende steekkaart, zijn in de bundeling opgenomen.

Voor een aanbeveling gepubliceerd wordt, legt ze een lange weg af waarin de procedures in verschillende fasen zijn vastgelegd. Door dit steeds toenemende professionalisme kunnen we terecht fier zijn op het eindresultaat. De Vlaamse en Federale overheid hebben de aanbevelingen ook steeds als een prioriteit beschouwd, waardoor de realisatie en verspreiding ervan naar alle huisartsen mogelijk werd.

Ook internationaal is er steeds meer aandacht voor het uitwerken van richtlijnen voor medische praktijkvoering. Hoe meer informatie, kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden, hoe juister en haalbaarder de richtlijnen voor de praktijk kunnen worden. Daarom is Domus Medica mee het stichtend en actief lid van het internationaal netwerk voor richtlijnontwikkelaars (GIN), waarbij 38 landen betrokken zijn.

Deze bundeling met aanbevelingen, zowel op nationaal als internationaal onderzoek gebaseerd, is dan ook een must voor een goede medische praktijkvoering. Ten slotte gaat het om het welzijn en de gezondheid van de patiënt en die wil correct en up-to-date geïnformeerd blijven.

Praktisch
De ‘Bundeling Aanbevelingen voor goede medische praktijkvoering 2009’ is uitgegeven door Domus Medica vzw. Prijs voor Domus Medica-leden: 25 euro; voor niet-leden: 50 euro (levering inbegrepen).

Voor meer informatie en/of een scan van de kaft: contacteer het secretariaat van Domus Medica op tel. 03 281 16 16 of per e-mail: secretariaat@domusmedica.be