vroegtijdige zorgplanning

Vroegtijdige zorgplanning

Met externe begeleider - betalend

Terecht vragen patiënten steeds vaker om betrokken te worden bij hun eigen zorg. Daarom is het belangrijk dat wij als hulpverleners in verschillende zorgsettings tijdig weten wanneer en op welke manier mensen geholpen willen worden.  Concreet betekent dit dat vroegtijdige zorgplanning al begint met een dialoog tussen de patiënt en de huisarts.