15 754 huisartsen

Op 31 december 2017 telde België 15.754 huisartsen die het recht hadden om prestaties te verrichten. Dat blijkt uit cijfers die het Riziv deze week bekendmaakte.

De cijfers die het Riziv bekendmaakte over het aantal artsen dat op 31 december 2017 het recht hadden om prestaties te verrichten, geven een momentopname van het artsenbestand in ons land. 

In totaal waren er op 31 december 2017 45 805 artsen actief. Dat waren er 700 meer dan het jaar voordien (45 097). De huisartsen vormen met 15 754 de grootste groep, een groep die bovendien lichtjes in aantal toeneemt. Een jaar eerder waren er 15 540 huisartsen. Misschien wel het meest opmerkelijk cijfer is 4224. Dat is het aantal actieve huisartsen dat 65 jaar of ouder is. Aan de andere kat van het spectrum staan de 1222 huisartsen in opleiding. Sinds 2006 neemt het aantal huisartsen jaarlijks met gemiddeld 0,27% toe. Daarmee is het een van de traagst groeiende groepen binnen het medisch korps. Het aantal neurologen nam in dezelfde periode bijvoorbeeld met gemiddeld 8,42% per jaar toe. Maar het kan ook anders: het aantal neuropsychiaters daalde van 324 in 2006 tot 96 in 2016, ofwel een jaarlijkse gemiddelde afname met maar liefst 11,45%.

Filip Ceulemans