2357 maal euthanasie in 2018

14 mrt 2019

Vorig jaar registreerde de Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie 2357 gevallen van euthanasie, het merendeel uit Vlaanderen, in de leeftijdscategorie van 60 tot 89 jaar en iets meer vrouwen dan mannen.

De voornaamste groep aandoeningen die aanleiding gaf tot een euthanasieverzoek, zijn kwaadaardige aandoeningen (kankers) of een combinatie van verschillende ernstige en ongeneeslijke aandoeningen (polypathologie) die niet meer voor verbetering vatbaar waren en die ernstige handicaps veroorzaakten. Bij de overgrote meerderheid van de patiënten werd het overlijden binnen afzienbare termijn verwacht (terminale patiënten). Bij patiënten waar geen overlijden binnen een afzienbare tijd werd verwacht, zijn de patiënten met polypathologie in de meerderheid. Verzoeken om euthanasie op basis van psychische en gedragsstoornissen blijven zeldzaam (2,4%).

Het aantal gevallen van euthanasie dat thuis werd uitgevoerd (46,8%) bleef verder toenemen, terwijl euthanasie uitgevoerd in ziekenhuizen nog afnam (36,1%). Het aantal gevallen van euthanasie in verpleeg- en verzorgingshuizen (WZC) bleef toenemen (14,3%). Dit stemt overeen met de wens van vele patiënten om thuis te mogen sterven. In iets meer dan een derde van de gevallen is de huisarts de eerste verplicht te raadplegen arts.

Driekwart van de gevallen van euthanasie (76%) werden geregistreerd in Vlaanderen. 67,1% van de patiënten was ouder dan 70 jaar en 41% zelfs ouder dan 80 jaar. Vorig jaar werden geen registratiedocumenten geregistreerd voor euthanasie bij oordeelsbekwame minderjarige patiënten.

Filip Ceulemans