801 miljoen euro voor Vlaamse zorg

1 okt 2020

In de schaduw van de federale regeringsvorming stelde Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) deze week de Septemberverklaring van de Vlaamse regering voor. Zorg en welzijn krijgen er 801 miljoen euro extra bij. 

De 801 miljoen euro die de Vlaamse regering extra in petto heeft voor zorg en welzijn, zijn op te splitsen in twee delen. 263 miljoen betreft eenmalige uitgaven die kaderen in de relancemaatregelen om de coronacrisis aan te pakken. Binnen deze enveloppe gaat het geld naar initiatieven om het mentale welzijn en de sociale cohesie te verbeteren en naar digitalisering. 

De 538 miljoen euro in de andere enveloppe is voornamelijk bestemd voor een betere verloning van het personeel, meer handen aan het bed en meer mensen die geholpen worden. De focus ligt daarbij op de woonzorgcentra. 

“Het budget voor Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding stijgt met 2,5 miljard euro op 5 jaar tijd: van 12,6 miljard naar 15,1 miljard, in de periode 2020-2024”, laat minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) met de nodige trots weten.

Filip Ceulemans