Aanvraag geïntegreerde praktijkpremie start op 13 december 2019

Vorig jaar keurde de Medicomut de parameters voor de premie 2018 en 2019 goed. Na één jaar vertraging door de overheid kan u de premie 2018 vanaf vrijdag 13 december tot en met 8 maart 2020 aanvragen. Domus Medica heeft reeds lang aangedrongen op duidelijkheid en is tevreden dat het koninklijk besluit eindelijk is gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

De geïntegreerde praktijkpremie is een forfaitair bedrag dat het Riziv aan huisartsen uitbetaalt om de praktijkwerking en het gebruik van e-diensten te ondersteunen. De voorwaarden voor de premie hangen af van het feit of u huisarts dan wel huisarts in opleiding bent. Voor haio’s blijft de premie 800 euro; voor erkende huisartsen daalt de basispremie van 1500 naar 1000 euro, maar stijgt het maximale premiebedrag tot 6000 euro als u aan acht van de tien parameters voldoet.

Huisartsen kunnen de premie 2018 vanaf 13 december 2019 tot en met 8 maart 2020 aanvragen. De aanvraagperiode voor de premie van 2019 loopt van 1 juli tot en met 31 oktober 2020.

Voor 2018 en 2019 is besloten dat de voorwaarden van 2016-2017 van kracht blijven, met enkele nieuwe parameters ter kennismaking. Vanwege de late bekendmaking zijn de percentages op een haalbaar niveau gehouden. Voorts werden randvoorwaarden opgelegd voor de goede werking van de basisdiensten. De vaste parameters van 2016-2017 worden dus gehandhaafd: Sumehr, Recip-e, eFact, eGMD, Hoofdstuk IV en Informed Consent. Daarnaast zijn er enkele nieuwe parameters: eAttest, MyHandicap, het medicatieschema en het gebruik van EB Practicenet. Acht van die tien parameters halen, levert de maximale premie van 6000 euro op.

Nieuw bij het meten van Sumehr en Informed Consent is dat er in de noemer wordt rekening gehouden met de GMD’s van het werkjaar 2018 en niet met die van het voorafgaande jaar. Zo maken ook startende huisartsen kans op de maximale premie. Voor de nieuwe parameters zijn de drempels laag gehouden, zodat huisartsen er gemakkelijk kennis mee kunnen maken voor de nieuwe diensten breder worden uitgerold. Voor de geïntegreerde premie van 2019 gelden dezelfde parameters als in 2018. 

Het principe van de dubbele meting blijft; er wordt zowel individueel als op praktijkniveau gemeten. Een meting op praktijkniveau is enkel van toepassing op groepspraktijken die erkend zijn door het Riziv en op de artsen van die praktijk die het volledige werkjaar actief waren in de praktijk.

U kan de premie aanvragen via deze link.