Acht Belgen op tien zegt: “Ik ben gezond”

Bijna acht Belgen op tien (77%) is van mening dat zijn gezondheid goed tot heel goed is. Dat is een van de resultaten van de Gezondheidsenquête 2018, waarvan wetenschappelijk instituut Sciensano begin deze week een eerste deel publiceerde.

Begin deze week publiceerde Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid, het eerste deel van de Gezondheidsenquête 2018 met als titel ‘Gezondheid en kwaliteit van leven’. Onderwerpen die hierin aan bod komen, zijn gezondheidsbeleving, chronische ziekten, kwetsbaarheid van ouderen, langdurige beperkingen, lichamelijke pijn, kwaliteit van leven een afwezigheid van werk. 

Hoewel bijna acht Belgen op tien vindt dat zijn gezondheid goed tot heel goed is, neemt het aantal mensen met een chronische ziekten (diabetes, artrose, schildklierlijden) de afgelopen 15 à 20 jaar stelselmatig toe. Niettemin bleef de subjectieve gezondheidsbeleving en de langdurige beperkingen in dezelfde periode relatief stabiel. “Dit is een interessante trend die erop wijst dat een toenemend aantal personen met een chronische ziekte zich toch gezond voelt”, stelt Sciensano. Overigens nemen niet alleen ouderdomsziekten toe. Sciensano stelt eveneens een stijging vast van aandoeningen die ook jongeren treffen zoals astma, allergie en depressie.

De top tien van meest gerapporteerde chronische ziekten en aandoeningen wordt zowel bij mannen als vrouwen aangevoerd door lage rugproblemen (respectievelijk 23,2% en 26,4%). Bij mannen wordt de top drie volgemaakt door een hoog cholesterolgehalte in het bloed (18,9%) en hoge bloeddruk (17,2%), bij vrouwen door artrose (22,7%) en allergie (20,3%).

Een vraag die pas sinds de Gezondheidsenquête van 2013 is opgenomen, peilt naar de afwezigheid op het werk wegens gezondheidsproblemen. Maar liefst vier Belgen op tien was het afgelopen jaar afwezig op het werk wegens gezondheidsproblemen. Afwezigheid op het werk hangt niet af van de leeftijd van de werknemer. Het is dus een misverstand dat oudere werknemers meer ziekteverlof opnemen dan jongeren. Ook het opleidingsniveau heeft geen invloed. Gemiddeld is een werknemer in ons land twaalf dagen per jaar afwezig op het werk. Vrouwen gemiddeld iets langer dan mannen, wat waarschijnlijk toe te schrijven is aan zwangerschap en bevalling.

Filip Ceulemans