Antibioticagebruik en -resistentie blijven stabiel

Het aantal afgeleverde eenheden antibiotica in openbare apotheken en ziekenhuizen blijft stabiel en kent zelfs een lichte daling. Dat blijkt uit cijfers die het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding begin deze week bekendmaakte.

Ter gelegenheid van de European Antibiotic Awareness Day (18 november) stelde het Europees Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding cijfers voor over het gebruik van antibiotica. Voor ons land houdt Sciensano, het Belgisch Instituut voor Gezondheid, de consumptie in het oog. Het verbruik van antibiotica afgeleverd in de openbare apotheken en in ziekenhuizen blijft stabiel doorheen de tijd, met een licht dalende evolutie in de laatste jaren. In de openbare apotheken is het antibioticaverbruik hoger dan in sommige buurlanden (Nederland en Duitsland). Voor ziekenhuizen is vooral de grote variatie in antibioticaverbruik tussen de ziekenhuizen opvallend.

De mate van antibioticaresistentie hangt af van de specifieke bacterie en het antibioticum dat bekeken wordt. Over het algemeen blijft het niveau van antibioticaresistentie in België stabiel doorheen de tijd. Sciensano ziet een daling voor de ziekenhuisbacterie Staphylococcus aureus, maar voor sommige andere bacteriën is het niveau van antibioticaresistentie hoog. “Antibioticaresistentie blijft dus een belangrijke bedreiging voor de gezondheidszorg.”

Filip Ceulemans