Attesten: enkel nog online bestellen

Vanaf 1 januari kan u getuigschriften voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken enkel nog online bestellen. Daarvoor is het bezit van een KBO-nummer noodzakelijk.

Het Riziv wil op een beter beveiligde en vereenvoudigde manier attesten voor verstrekte hulp en overeenstemmingsstroken laten bestellen om fraude en fouten tegen te gaan. Daarom besliste de overheidsdienst om vanaf 1 januari 2019 enkel nog te werken met een online bestellingssysteem via www.medattest.be

Om via deze weg een bestelling door te geven moet u beschikken over een KBO-nummer, waarbij KBO staat voor Kruispuntbank van Ondernemingen. Het is niet meer mogelijk getuigschriften voor verstrekte hulp te bestellen met behulp van een pseudo-ondernemingsnummer dat u kreeg van Speos. Het KBO-nummer van de entiteit die de honoraria int, moet worden vermeld. Dat kan een eigen KBO-nummer zijn, maar ook het KBO-nummer van een vennootschap of van een zorginstelling voor rekening waarvan de verstrekkingen worden verricht. Een KBO-nummer kan worden teruggevonden op de website van de federale overheidsdienst Economie

Gebruikt u uitzonderlijk de getuigschriften van een collega, dan kunnen de ziekenfondsen die aanvaarden en boeken op voorwaarde dat aan enkele criteria is voldaan:

  • De gegevens van de collega zijn doorstreept
  • De eigen stempel met uw Riziv-nummer is duidelijk op het getuigschrift aangebracht
  • U levert aan uw collega een attest af waarop duidelijk het aantal ontvangen voorschriftenboekjes en de overeenkomstige nummers zijn vermeld

Filip Ceulemans