Begroting afgeklopt op ruim 32 miljard euro

Freedomz/Shutterstock

Vorige week vrijdag werd de begroting van de ziekteverzekering vastgesteld voor 2020. Omdat de Algemene Raad van de Dienst voor Geneeskundige Verzorging geen goedkeuring gaf aan het begrotingsvoorstel van het Verzekeringscomité, stelde de ministerraad de begroting vast.

De globale begroting voor 2020 wordt vastgesteld op een bedrag van ruim 32 miljard euro. De globale begrotingsdoelstelling (het budget voor alle terugbetalingen van geneeskundige verstrekkingen aangevuld met betalingen die rechtstreeks worden gestort aan de zorgverstrekkers) bedraagt 27,7 miljard euro. Dat is een stijging met 4,3% ten opzichte van de doelstelling voor 2019. 

De grootste stijging doet zich voor bij de geneesmiddelen (+7,2%), gevolgd door de honoraria van artsen (+3,1%) en de verpleegdagprijs (+2,6%). De begroting houdt rekening met de wettelijke groeinorm van 1,5% die integraal wordt toegekend.

Filip Ceulemans