Beke: “Griepvaccinatie door apotheker? Moet kunnen!”

Copyright Valerievn
Minister Wouter Beke - foto ©Valerievn

Vlaams minister van Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) ziet wel wat in het voorstel van de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België om apothekers een griepvaccinatie te laten toedienen.

In antwoord op een vraag van voormalig Vlaams minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) stelde de Koninklijke Academie voor Geneeskunde van België vorige maand voor apothekers griepvaccinaties te laten uitvoeren. Dat stuitte op protest van onder meer Domus Medica-voorzitter Roel Van Giel. In de commissie Volksgezondheid van het Vlaams parlement kreeg Wouter Beke de vraag voorgelegd wat zijn standpunt hierover is. “Globaal genomen sta ik positief tegenover het advies omdat het mogelijkheden biedt om meer mensen te vaccineren”, aldus de minister. De implementatie is echter niet voor morgen: de wet moet federaal aangepast worden en apothekers moeten een opleiding krijgen. Beke vindt het ook belangrijk dat er overleg is tussen de verschillende zorgverstrekkers. 

Dat een soortgelijke maatregel voor concurrentie zou zorgen tussen huisartsen en apothekers, klopt volgens Beke niet. Hij verwijst naar studies in het Verenigd Koninkrijk en Ierland waar blijkt dat de deelname van apothekers aan de griepvaccinatie niet enkel zorgt voor een toename van de vaccinatiegraad, maar ook voor een toename van het aantal vaccinaties door de huisarts. “Een goede samenwerking tussen huisartsen en apothekers is dan uiteraard noodzakelijk. Zo’n overleg is overigens al opgestart tussen het Agentschap Zorg en Gezondheid, vertegenwoordigers van de apothekers en academici. Ook Domus Medica krijgt telkens een uitnodiging. Concreet is het de bedoeling een proefproject te doen in een beperkte regio.”

Filip Ceulemans