Beweegcoaches op tournee langs huisartsen

Sinds 2017 kunnen huisartsen hun patiënten doorverwijzen naar zogenoemde ‘Bewegen op Verwijzing’-coaches. Omdat ze nog te onbekend zijn bij de huisartsen, plannen de coaches een tournee langs de huisartsenkringen om hun werking voor te stellen.

Sinds de start van het project van de ‘Bewegen op Verwijzing’-coaches in 2017 gingen iets meer dan tweeduizend Vlamingen langs zo’n coach. Momenteel zijn er 110 coaches actief in 181 steden en gemeenten in Vlaanderen en Brussel. “Zij bouwen mee aan de doelstelling om de Vlaming gezonder te laten leven in 2025”, legt Vlaams minister van Welzijn en Gezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) uit. “Het is echter belangrijk dat Bewegen Op Verwijzing nog meer bekendheid verwerft in huisartsenkringen.” Daarom start de Vlaamse overheid een campagne die zich niet enkel richt op het brede publiek, maar ook op huisartsen. “Zij hebben een cruciale rol in de verwijzing van hun patiënt”, voegt de minister nog aan toe. 

Het principe van Bewegen op Verwijzing is eenvoudig en begint bij de huisarts die zijn patiënten kan doorverwijzen naar een bewegingscoach in de buurt. De patiënt maakt vervolgens een afspraak met de coach. Die bespreekt met de patiënt de dagelijkse routine en welke beweegactiviteiten hij leuk vindt. Samen maken ze een beweegplan op maat. Idealiter gaat de patiënt daarna nog een paar keer terug voor een opvolggesprek, zodat het beweegplan verder wordt verfijnd en de patiënt wordt gemotiveerd om te blijven bewegen, ook na de begeleiding. 

Vorig jaar verwezen huisartsen 1.765 patiënten door die minstens éénmaal een coach opzochten. De grootste groep wordt gevormd door mensen tussen 40 en 65 jaar. Vooral vrouwen (70%) zoeken de coach op. De problemen waarmee een patiënt wordt doorverwezen, zijn erg uiteenlopend: lage rugpijn, diabetes type 2, burn-out, stress en cardiovasculaire aandoeningen. Gemiddeld ging een patiënt 3,58 maal naar de coach. Een kwart houdt het bij één keer. Opmerkelijk: ongeveer de helft van de patiënten die een doorverwijzing van de huisarts krijgt, gaat uiteindelijk niet op het aanbod in. Sinds 2017 verwezen de huisartsen immers 4.210 patiënten door. De patiënten die wel een coach opzochten, tonen zich zeer tevreden over de begeleiding. Negen op toen realiseren de doelstellingen die ze in hun eerste gesprek met de coach opstelden. 

Omdat het aanbod van de coaches bij huisartsen nog onvoldoende bekend  is (slechts 1.910 huisartsen schreven al een ‘Bewegen op Verwijzing’-coach door), lanceert de Vlaamse overheid vandaag een campagne om hen beter te informeren. De coaches gaan zich persoonlijk voorstellen aan de huisartsen in hun regio en maken daarbij gebruik van de ‘doorverwijsbox’. Tegelijk wordt ook het grote publiek geïnformeerd over de mogelijkheid zich te laten doorverwijzen naar een coach. De nadruk zal daarbij onder meer liggen op de nabijheid van de coach en de lage kostprijs (1 of 5 euro per kwartier).

Filip Ceulemans