Campagne tegen agressie

14 nov 2019

De federale overheidsdienst Binnenlandse Zaken stuurt een brief naar alle huisartsen met daarbij posters die ze in de wachtzaal kunnen ophangen en die rechtstreeks gericht zijn aan prikkelbare patiënten. De poster roept hen op respect te hebben voor hun huisarts.

Cijfers tonen steeds weer aan dat huisartsen erg gevoelig zijn voor agressie, zowel verbaal als fysiek. We hoeven hier het dramatische verhaal van Patrik Roelandt niet in herinnering te brengen. 

Binnenlandse Zaken vindt dat huisartsen meer respect verdienen dan ze vandaag krijgen en start daarom een nieuwe campagne die rechtstreeks de patiënten aanspreekt en hen vraagt respect op te brengen voor hun huisarts. In principe moeten alle huisartsen de posters morgen in hun bus vinden. De campagne wordt tevens ondersteund met een video op www.besafe.be.

Filip Ceulemans

Persbericht van 18/11/2019

Omdat verbaal en fysiek geweld nog altijd te vaak voorkomt in dokterspraktijken, zet de FOD Binnenlandse Zaken een nationale sensibiliseringscampagne op poten die het geweld tegen artsen een halt moet toeroepen.

Geweld in de dokterspraktijken

Geweld is nergens op zijn plaats, en zeker niet in een dokterspraktijk.  Huisartsen moeten hun beroep correct en in veilige omstandigheden kunnen uitoefenen. Steeds meer patiënten zetten hun huisarts evenwel onder druk voor een medisch getuigschrift of een voorschrift, met kritiek, beledigingen of zelfs bedreigingen. 
Het aantal gevallen van fysiek, psychologisch of verbaal geweld tegen huisartsen blijft de laatste jaren zorgwekkend toenemen.  Sinds 2016 werkt de Nationale Raad van de Orde der Artsen aan preventie,  onder toezicht van Koen Matton, opdrachthouder bij de Orde en verantwoordelijk voor het project "Arts in nood".  Het centraal contactpunt voor agressie tegen artsen dat in mei 2016 werd gelanceerd, is toegankelijk op de site www.ordomedic.be.
Uit een rapport van 2016 van de Orde der Artsen blijkt dat 8 huisartsen op 10 geconfronteerd worden met de agressiviteit van bepaalde patiënten.  Twee jaar later, in mei 2018, stelt men 137 meldingen vast en na 3 jaar zijn dat er al 191.  

Nationale sensibiliseringscampagne

Sinds 2016 heeft de Algemene Directie Veiligheid en Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een denkgroep samengesteld - bestaande uit de federaties van huisartsenkringen, de Orde der Artsen en "Arts in nood" - die zich bezighoudt met de veiligheid van de huisartsen.  Dit platform ligt al aan de basis van verschillende initiatieven: in 2017 de publicatie van een brochure met veiligheidstips voor de arts, eind 2018 een brief van de Minister aan de huisartsenkringen en de korpschefs van de lokale politiezones om hun samenwerking te vergemakkelijken en nu de sensibiliseringscampagne voor de burger.
Om geweld tegen huisartsen tegen te gaan heeft de AD Veiligheid & Preventie van de FOD Binnenlandse Zaken een campagne ontwikkeld in de drie landstalen. Deze gedurfde campagne drukt de patiënten met de neus op de feiten en zet hen aan om hun huisarts met respect te behandelen.  Wat vindt u van teksten zoals:
«Ik zweer het: ik doe u iets aan als u niet snel doet wat mijn vrouw u vraagt dokter!»  of
«Bedankt om mij één uur te hebben laten wachten dokter!»

We moeten dus nadenken over de manier waarop we ons tot een dokter richten.

Deze sensibiliseringscampagne zal worden verspreid via de sociale media en pleit voor meer respect ten aanzien van de dokters én met een duidelijke boodschap. De dokters spelen zelf ook een belangrijke rol in het verloop van deze campagne.  Zij krijgen immers posters die zij kunnen ophangen in hun wachtzaal of in hun praktijk.  Wij zetten samen in op het bannen van geweld uit de dokterspraktijken en vragen meer waardering voor hun werk.