CM en De Block kibbelen over antibiotica

4 apr 2019

Net op de dag dat het Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg (KCE) uitpakt met een rapport over een efficiënter gebruik van antibiotica, vliegen de Christelijke Ziekenfondsen (CM) en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) elkaar in de haren over de antibioticapolitiek van de minister.

Om het antibioticagebruik in ons land te verlagen, besliste Maggie De Block in 2017 om antibiotica niet langer onder te brengen in de groep geneesmiddelen van categorie B, maar wel van categorie C. Het gevolg voor de patiënt was een verhoging van de kostprijs en de eigen bijdrage. Volgens de Christelijke Ziekenfondsen heeft deze maatregel echter geen enkele invloed gehad op het voorschrijfgedrag. Het ziekenfonds wordt hierin bijgetreden door antibiotica-expert Herman Goossens van het UZ Antwerpen.

In een reactie op de CM zegt de minister zich ervan bewust te zijn dat er nog een hele afstand af te leggen is, maar dat ons land nu eenmaal met een historisch gegroeide achterstand zit. “Sinds het begin van de legislatuur heb ik hier hard aan gewerkt. Die inspanningen hebben ook effect: het antibioticagebruik zit de laatste jaren in dalende lijn. Maar dat betekent niet dat we achterover kunnen leunen. Het verbruik moet nog sterker dalen”, aldus de minister.

Filip Ceulemans