Contingenteringsbarometer

28 okt 2010

Regelmatig zijn farmaceutische bedrijven niet in staat om (soms levensnoodzakelijke) geneesmiddelen aan de apothekers te leveren. Dat heeft vaak te maken met contingentering: een bewuste stockbeperking uit vrees voor parallelle export. Firma´s en groothandels schuiven elkaar de zwartepiet door. De patiënt is hiervan de dupe en kan niet begrijpen waarom zijn apotheker de gevraagde geneesmiddelen niet kan afleveren. De huisarts heeft het toch zeker voorgeschreven?

Patiënt blijft in de kou

De patiënt kan niet over zijn geneesmiddel beschikken en moet zijn therapie onderbreken of moet overstappen op een andere therapie... Dit is niet ideaal! Als huisarts en apotheker wensen we een kwaliteitsvolle dienstverlening en gezondheidszorg te garanderen voor onze patiënten. Die mag niet afhankelijk zijn van marktstrategieën van de farmaceutische industrie. Ondanks die kunstmatige schaarste willen we onze patiënten verder helpen en de noodzakelijke medicatie afleveren.

Juridische basis

Ook juridisch is er hier een probleem voor de producenten. De Wet op de Geneesmiddelen (5/03/1964 - art. 12) voorziet in een plicht van continue beschikbaarheid van de producten, zodat de apotheker ten allen tijde aan de vraag van een patiënt kan voldoen. Ontbreekt het geneesmiddel bij de groothandels, dan rust deze plicht op de producent. Die dient de apotheker onmiddellijk te bevoorraden. Zonder aanrekening van bijkomende kosten.

Omdat deze problematiek nu al zeer lang aan de gang is en maar niet wordt opgelost, willen we u graag regelmatig op de hoogte brengen en houden . En meteen willen we ook het probleem verder kenbaar maken.

maand aantal bestellingen
augustus 2010 1127
september 2010 816
1 - 15 oktober 2010 518

Aantal bestelde producten via contingenteringswebsite

Sedert begin van de zomer bestellen de apothekers via speciale webpagina’s de gecontingenteerde producten rechtstreeks bij de producent. Dit betekent voor de producenten weliswaar wat administratieve overlast maar het stelt ons ook meteen in staat in te schatten hoe groot het probleem is. Deze cijfers, die nauwkeurig worden bijgehouden, zijn dan bekend bij producenten, bij overheid, bij de apothekers en vanaf nu ook bij u. Hiermee protesteren we tegen de beperkte aantallen voorzien voor de Belgische markt, louter om marketingredenen.

De cijfers

Zoals uit onderstaande blijkt, is het probleem nog helemaal niet opgelost.
Een 1000-tal ontbrekende producten per maand in Vlaanderen (voor zover ons bekend… wellicht gebruiken niet àlle apothekers deze rechtstreekse bestelmodules) is teveel! En dit cijfer mindert niet, … integendeel, in oktober schijnt het weer op te lopen.

We vinden het jammer dat — alhoewel het probleem reeds geruime tijd bestaat — nog steeds geen definitieve oplossing is gevonden en we het product, voorgeschreven door de arts, niet kunnen afleveren. De gevolgen zijn bekend: de patiënt kan het product niet krijgen, moet erop wachten en terug naar de apotheek komen. Ook al gaat het om chronische medicatie die hij/zij reeds geruime tijd gebruikt. Of de arts moet gebeld worden en een ander product voorschrijven. In het voordeel van therapietrouw is dit zeker niet!

In tabel 1 geven we de top 10 van producten die via de contingenteringswebsites in Vlaanderen werden besteld en de evolutie gedurende de laatste maanden. Verbazingwekkend is dat steeds weer dezelfde producten blijven ontbreken.

Augustus September Oktober (van 1 tot 14 okt.)
Aantal Productnaam Aantal Productnaam Aantal Productnaam
214 aggrenox caps 60 225 questran pulv or sach 50 x 4 g 63 aggrenox caps 60
185 questran pulv or sach 50 x 4 g 141 aggrenox caps 60 61 questran pulv or sach 50 x 4 g
90 fraxiparine ser 10 x 0,4 ml 3800 ui axa 40 femara tabl 100 x 2,5 mg 44 seretide diskus dos 60 50mcg/250mcg
50 aldactazine comp 98 x 25 mg/15 mg 40 aldactazine comp 98 x 25 mg/15 mg 30 stalevo 100/25,0/200 mg comp 100x 100 mg
47 seretide diskus dos 60 50mcg/250mcg 35 malarone tabl 12 x 250 mg/100 mg 27 seretide diskus dos 60 50mcg/500mcg
41 seretide diskus dos 60 50mcg/500mcg 34 zyprexa velotab comp 28 x 5 mg 20 femara tabl 100 x 2,5 mg
36 seretide inhalator dos 120 25-250mcg 27 stalevo 100/25,0/200 mg comp 100x 100 mg 20 zyprexa velotab comp 28 x 5 mg
34 sifrol comp sec 30 x 0,18 mg 24 spiriva caps. 30 x 18 mcg + handihaler 17 spiriva caps. 30 x 18 mcg + handihaler
29 cymbalta comp blist 28 x 60 mg 14 humira sol inj ser pre remplie 2x40mg/0,8ml 15 symbicort turbohaler 160/4,5ug 1x120 dos
27 stalevo 100/25,0/200 mg comp 100x 100 mg 11 serevent 50 diskus pulv inh 60 dos 14 malarone tabl 12 x 250 mg/100 mg
27 serevent 50 diskus pulv inh 60 dos 10 stalevo 150/37,5/200 mg comp 100x 150 mg 14 aldactazine comp 98 x 25 mg/15 mg

Tabel 1: top 10 van de gecontingenteerde producten in de maanden augustus—september—oktober

Ook wat de producenten merken we een zekere status quo op, parallel aan de gecontingenteerde producten:

Augustus September Oktober (van 1 tot 14 okt.)
Aantal Producent Aantal Producent Aantal Producent
300 Glaxosmithkl.Pharm 188 Boehringer Ingel. 122 Glaxosmithkl.Pharm
261 Boehringer Ingel. 107 Novartis 94 Boehringer Ingel.
193 Bristol-Myers-Squibb 77 Glaxosmithkl.Pharm 70 Novartis
84 Eli Lilly Benelux 55 Eli Lilly Benelux 69 Bristol-Myers-Squibb
71 Pfizer N.V. 50 Pfizer N.V. 42 Eli Lilly Benelux
69 AstraZeneca N.V. 35 Sanofi-Aventis 32 AstraZeneca N.V.
69 Novartis 23 AstraZeneca N.V. 32 Sanofi-Aventis
39 Sanofi-Aventis 23 Abbott N.V. 22 Pfizer N.V.
24 Roche N.V. 10 Roche N.V. 11 Abbott N.V.

 

Wat gaan we er samen aan doen?

Onze doelstelling is zo snel mogelijk aan onze patiënten opnieuw de voorgeschreven geneesmiddelen vlot kunnen afleveren.

De apothekers ...

Blijven er op aandringen bij de firma’s hen zo snel mogelijk van het nodige product te voorzien.
Dit doet ze via de contingenteringswebpagina op de website van hun beroepsvereniging. Zij bestellen met zeer kleine hoeveelheden en voor elke bestelling gaat er ook een mail naar de betrokken overheid.

Wij van onze kant …

Zullen u vanaf nu maandelijks informeren over het probleem. Het gaat tenslotte ook om ùw patiënt. Ook APB voert hierover al geruime tijd grondige onderhandelingen met alle betrokken partijen. Toch lijkt het moeilijk een definitieve oplossing te realiseren. Om de taak van de huisarts, van de apotheker en de duidelijkheid naar de patiënt toe te garanderen zullen we dan ook niet nalaten van onze kant steeds ruimer en duidelijker te informeren. Langzamerhand wordt zo ook het probleem in ruimere context duidelijk. In het belang van uw patiënt! In uw belang!

U…

We vragen u met deze situatie rekening te houden…