Corona test prescription code

De corona test prescription code is een code die per SMS wordt opgestuurd door het call center naar personen die bij voorrang moeten worden getest op besmetting met COVID-19, zoals hoogrisicocontacten van een besmet persoon of personen die uit het buitenland terugkeren naar België en gedurende de voorbij 14 dagen hebben verbleven in een rode zone.

De corona test prescription code is steeds een code van 16 alfanumerieke posities (4 blokken van 4 posities) en wordt in een SMS verzonden vanop het telefoonnummer 8811, met als bericht:

Corona test prescription code: xxxx xxxx xxxx xxxx Bewaar deze SMS. Conservez ce SMS. Bewahren Sie diese SMS auf.

Opgelet!

De corona test prescription code mag niet worden verward met:

  • de bevestigingscode van 6 numerieke posities die een persoon die een Passenger Locator Form (PLF) elektronisch wenst over te maken per SMS krijgt vanop het telefoonnummer 8811; deze code wordt, naargelang de taal gekozen door de indiener van de PLF, voorafgegaan door één van de volgende teksten: 'Gebruik deze code om je PLF verder in te vullen – Utilisez ce code pour compléter votre PLF – Verwenden Sie diesen Code, um Ihre PLF weiter auszufüllen – Use this code to complete your PLF'
  • het unieke identificatienummer van 36 posities dat een persoon, die een Passenger Locator Form (PLF) elektronisch heeft overgemaakt, op het scherm te zien krijgt en per mail toegestuurd krijgt in de vorm van een QR-code.

Geen code... toch testen!

Het kan zijn dat personen die volgens de criteria in aanmerking komen voor een test (hoogrisicocontacten, of reizigers die terugkeren uit een rode zone) door een technisch probleem toch geen code kunnen voorleggen aan hun huisarts. Uiteraard moeten deze personen toch een test krijgen. De corona test prescription code is een extra indicatie voor testen, maar de indicaties voor testen en de maatregelen voor contacten zoals gepubliceerd door Sciensano hebben nog steeds voorrang op het eventueel ontbreken van een code.