Coronazelftest: niet langer verboden

Sinds 19 september is de verkoop van zelftests die antistoffen tegen SARS-CoV-2 detecteren, niet langer verboden. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) waarschuwt wel voor een verkeerde interpretatie van het resultaat.

Omdat er bij het begin van de pandemie geen conforme zelftests die antistoffen tegen SARS-CoV-2 detecteren op de markt waren, werd de verkoop van deze zelftests in maart voor een periode van zes maanden verboden. Aangezien er binnenkort wel conforme zelftests beschikbaar zullen zijn, werd het verbod op de verkoop ervan niet verlengd op 19 september. Toch is het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) er niet helemaal gerust op. Het FAGG beseft dat de bevolking snel duidelijkheid wil over de eigen gezondheid, maar wijst toch op de gevaren. “Het risico op een verkeerde interpretatie van het resultaat van de test door de burger was en blijft groot. Een verkeerde interpretatie van het resultaat zou kunnen leiden tot het niet opvolgen van de regels van social distancing en hygiëne.”

Wanneer een zelftest een positief resultaat aangeeft, kan het volgens het FAGG gaan om een vals-positief resultaat, waarbij de test geen antistoffen tegen het nieuwe coronavirus heeft gedetecteerd, maar bijvoorbeeld tegen een ander verkoudheidsvirus dat tot dezelfde groep van virussen behoort. Ook andere factoren in het bloed kunnen voor een vals-positief resultaat zorgen. De test geeft dus geen zekerheid of de patiënt COVID-19 heeft gehad, dat hij immuun is of nog besmettelijk. “In geen geval geeft een positief resultaat zekerheid dat de patiënt immuun is of nog wordt en dus niet meer besmet kan worden”, waarschuwt het FAGG. Een positief resultaat mag wel niet worden genegeerd en moet de patiënt ertoe aanzetten de voorzorgsmaatregelen strikt te volgen. Vervolgens moet de huisarts worden geraadpleegd om bevestiging te krijgen van het positieve resultaat.

Bij een negatief resultaat kan het gaan om een vals-negatief resultaat wanneer er wel antistoffen in het lichaam aanwezig zijn, maar in een te beperkte hoeveelheid om te detecteren door de gekozen zelftest. Ook een zeer recente besmetting wordt niet gedetecteerd. Heeft de patiënt symptomen, dan raadt het FAGG aan sowieso contact op te nemen met de huisarts en ook de voorgeschreven voorzorgsmaatregelen te blijven volgen.

Het FAGG stelt ten slotte vast dat zelftests die gebruikmaken van een vingerprik om bloed te bekomen, minder betrouwbaar zijn dan gelijkaardige tests die worden uitgevoerd op een bloedstaal in een klinisch laboratorium. Wil iemand toch een zelftest kopen, dan doet hij dat best in een apotheek. Op internet circuleren er immers meerdere namaaktests.

Filip Ceulemans