De criteria voor de geïntegreerde praktijkpremie 2018 zijn gekend

Enkele maanden na de geplande datum, zijn de parameters voor de geïntegreerde praktijkpremie voor 2018 vastgelegd. Nadat AADM een onrealistisch voorstel van het RIZIV verwierp op de Medicomut van 25/06/18 heeft het kennisdomein ICT van Domus Medica een voorstel gedaan op basis van het systeem van 2016-2017 dat unaniem werd overgenomen door de andere syndicaten.

Er werd daarbij vertrokken van vier basisprincipes :

 1. Huisartsen de tijd en ruimte geven om de bestaande applicaties in het EMD beter te leren kennen en gebruiken
 2. Haalbare criteria voor alle huisartsen
 3. Extra garanties voor jonge artsen
 4. Last but not least afdwingbare verbeteringen aan de basisdiensten van het EMD

Deze laatste belangrijke randvoorwaarde stelt dat als de oplossingen er niet komen voor het einde van 2018, er automatisch een punt wordt toegekend op dat criterium. Een werkgroep zal zich buigen over de problematieken van eAttest, hoofdstuk IV en de onduidelijke betalingsoverzichten. Op aandringen van de Alliantie Artsenbelang - Domus Medica vindt dit overleg deze maand nog plaats.

De vaste parameters van 2016-2017 worden dus behouden: Sumehr, Recip-e, eFact, eGMD, Hoofdstuk IV en Informed Consent. Bijkomend zijn er enkele nieuwe parameters: eAttest, MyHandicap, het medicatieschema en het gebruik van EB Practicenet. Van deze 10 parameters levert het halen van 8 ervan de maximale premie op van 6000 euro.

Voor de nieuwe parameters zijn de drempels laag gehouden, om huisartsen kennis te doen maken met deze nieuwe diensten vooraleer deze breder worden uitgerold. Voor het medicatieschema is er, doordat de implementatie van het gedeeld medicatieschema model Vitalink nog niet in alle gewesten is geïmplementeerd, dit jaar eenmalig op twee manieren gemeten, zodat ook Brussel en Wallonië kans maken om deze parameter te halen.

Nieuw bij het meten van Sumehr en Informed Consent is dat er in de noemer wordt rekening gehouden met de GMD’s van het werkingsjaar 2018 in plaats van het voorafgaande jaar. Zo maken ook startende huisartsen kans op de maximale premie.

De drempels zijn als volgt:

 • Recip-e: 25% (meetperiode 1.7.2018-31.12.2018)
 • Hoofstuk IV: 50% (meetperiode 1.7.2018-31.12.2018)
 • eFact: 20% (meetperiode 1.7.2018-31.12.2018)
 • Informed consent: 25%
 • Sumehr: 25%
 • eGMD: ja
 • Medicatieschema: 5 aanmaken of aanpassen (meetperiode 1.7.2018-31.12.2018)
 • Evidence linker CEBAM: 5 consultaties (meetperiode 1.7.2018-31.12.2018)
 • eAttest: 5% (meetperiode 1.7.2018-31.12.2018)
 • MyHandicap: minstens 3 maal in de loop van volledig 2018

Het principe van de dubbele meting blijft gelden: er wordt zowel individueel als op praktijkniveau gemeten.

De bedragen zijn vastgelegd op:

€ 800

Artsen in opleiding met erkend pakket

€ 1000

Minder dan 6 parameters of geen erkend pakket = basispremie

€ 3500

6 parameters

€ 4500

7 parameters

€ 6000

8 parameters

 

Voor forfaitaire praktijken zijn er minder meetbare parameters. Om recht te hebben op de volledige premie dient daar aan zeven van de zeven beschikbare parameters voldaan te worden.

€ 1000

Minder dan 5 parameters = basispremie

€ 3500

5 parameters

€ 4500

6 parameters

€ 6000

7 parameters