De nieuwe gezondheidsgids 2014

Vandaag krijgen alle Vlaamse huisartsen de derde herwerkte editie 'Gezondheidsgids' van Domus Medica in hun bus. De Gezondheidsgids kreeg van Vlaams minister van Volksgezondheid, Jo Vandeurzen, de toelating als bevolkingsonderzoek voor de huisartsenpraktijk. Hiermee erkent Vlaanderen de Gezondheidsgids als zinvolle preventie door de huisarts, aansluitend op de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen.

Met de Gezondheidsgids kunnen huisartsen een persoonlijk preventieplan voor iedere volwassen patiënt opmaken, gebaseerd op nationale en internationale richtlijnen. Een persoonlijk preventieplan bepaalt welke gezondheidsrisico's iemand loopt, welke erfelijke aandoeningen belangrijk zijn en of leefstijlaanpassingen en vaccinaties nodig zijn. Door tijdig deze individuele gezondheidsrisico's in kaart te brengen, kunnen patiënten langer genieten van een gezond en kwalitatief leven.

Het gebruik van de Gezondheidsgids is vrij eenvoudig: de patiënt vult eerst de korte vragenlijst in, thuis, in de wachtzaal of samen met de huisarts. Aan de hand van een beknopte handleiding met richtlijnen en de bijbehorende 'verwerkingsmodule' stelt de huisarts vervolgens een persoonlijk preventieplan samen met de patiënt op. De aard en datum van de geplande preventieve activiteiten noteert de huisarts daarna in het medisch dossier en op het afsprakenkaartje. Dit traject wordt jaarlijks herzien.

De toepassing van de Gezondheidsgids bij personen van 45 tot 75 jaar met een Globaal Medisch Dossier wordt sinds 1 april 2011 volledig terugbetaald (GMD+ preventiemodule). Ook bij jongere leeftijdsgroepen kan een persoonlijk preventieplan nuttig zijn, maar dan moet wel remgeld betaald worden.

De Gezondheidsgids betekent gezondheidswinst voor de patiënt, maar ook voor de samenleving door besparingen op het gezondheidsbudget.

Ondanks deze voordelen zien we dat dit persoonlijk preventieplan of GMD+ nog onvoldoende ingeburgerd is. Met de steun van Stichting tegen Kanker werd daarom een extra patiëntenfolder en affiche ontwikkeld die de bevolking hiervoor wil sensibiliseren. Domus Medica voorziet ook trainingen voor huisartsen om deze Gezondheidsgids vlot in de praktijk toe te passen, zodat patiënten niet te vroeg moeten terugvallen op acute zorgen.


Zie ook: www.domusmedica.be/kennisdomein/preventie-gezondheidspromotie/gezondheidsgids