De rol van artsen bij depressie in palliatieve setting: 5de jaarsstudenten vragen u een enquête in te vullen

4 mrt 2009
Twee vijfdejaarsstudenten geneeskunde aan de UA vragen uw deelname aan een onderzoek voor hun masterthesis. Het onderwerp van deze thesis is: De rol van artsen bij depressie in de palliatieve setting. Zij vragen u via onderstaande link een enquête in te vullen. Het testpanel had hier 10 à 15 minuten voor nodig.

Als u geïnteresseerd bent: u vindt de enquête op http://www.enquetemaken.be/toonenquete.php?id=4713

Indien u meer informatie wenst, kan u mailen naar Lara.Daes@student.ua.ac.be.