Decreet zorgt voor meer samenwerking

13 dec 2018

Het Vlaamse eerstelijnszorgdecreet moet zorgen voor een hechter zorgteam rond elke patiënt. De Vlaamse regering gaf vorige week vrijdag haar fiat aan het basisdecreet dat de hervormingen op de sporen zet.

“Als u in de toekomst naar uw huisarts, psycholoog, welzijnswerker, kinesist of een andere hulpverlener gaat, dan zullen die u met meer onderlinge samenwerking en met meer inspraak van u en uw mantelzorger helpen.” Dat is in een notendop de ambitie van Vlaams minister van Gezondheidszorg Jo Vandeurzen (CD&V) met het vorige week vrijdag goedgekeurde basisdecreet over de eerstelijnsgezondheidszorg. “Samen met landen als Zweden, Denemarken, Spanje en Schotland situeert Vlaanderen zich met de invoering van de eerstelijnszones vooraan in het peloton van de innovatieve zorgorganisatie van de eerste lijn.”

“Met dit eerstelijnszorgdecreet bepalen we hoe we in Vlaanderen de zorg organiseren die het dichtst bij de mensen staat. Wat gaat uw huisarts, uw apotheker, uw thuisverpleger, uw kinesitherapeut, uw psycholoog, uw welzijnswerker én nu ook uw lokaal bestuur doen om u de best mogelijke zorg te bieden en wat hebben ze daarvoor nodig? Dit decreet wil de zorg in Vlaanderen door meer samenwerking, expertisedeling en efficiëntie voorbereiden op de maatschappelijke en demografische uitdagingen van de nabije toekomst. In dezelfde beweging willen we de persoon met een zorgnood versterken, hem een stem geven én een centrale plaats bezorgen in de zorg- en welzijnshulp die rond hem opgezet wordt”, aldus Vandeurzen.

Het decreet voorziet met name in enkele (nieuwe) structuren:

  • eerstelijnszone: in totaal komen er zestig eerstelijnszones in Vlaanderen, telkens één of enkele gemeenten groot;
  • zorgraad: elke eerstelijnszone krijgt een zorgraad met vertegenwoordigers van diverse zorgdisciplines en de lokale overheid; de zorgraad moet initiatieven nemen om de samenwerking binnen de zones te versterken;
  • zorgplatform: op een hoger regionaal niveau komen er regionale zorgplatformen die zorgen voor expertise voor minder alledaagse zorg zoals palliatieve zorg;
  • zorgcoördinator: bij de concrete samenwerking rond een patiënt kan in de meest complexe situaties een zorgcoördinator of casemanager aangesteld worden om de samenwerking te stroomlijnen;
  • Vlaams Instituut voor de Eerste Lijn (Vivel): dit instituut zorgt voor coaching, expertise, opleidingen, evidence based strategieën en methodieken.

Filip Ceulemans